Bilgi Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Yüksek Okulu

Bilgi Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Yüksek Okulu, 2011 yılında Tataristan Cumhuriyeti Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Kazan Federal Üniversitesi ve Bilgi Teknolojisi endüstrisinin dünya liderleri ile birlikte kurulan Kazan Federal Üniversitesi'nin yenilikçi IT bölümüdür.

Eğitim ve araştırmaların uygulama odaklı olması ile birlikte eğitimin bütçeden karşılanabilme fırsatıyla burslu eğitim sunabilmesi Yüksek Okulun bir özelliğidir. Okumalarının ikinci senesinden itibaren, öğrenciler önde gelen IT şirketlerinde yıl boyu devam eden stajlara katılır, IT iş temsilcileri ile birlikte oluşturulan laboratuvarlarda araştırma projeleri üzerine çalışırlar. Öğrencilere gösterilen öğretim ve eğitim yaklaşımı işgücü piyasasında talep gören uzman olmalarını sağlar.

Yüksek Okul’da "Yazılım Mühendisliği" alanında lisans ve lisansüstü programları uygulanarak alanda tam bir eğitim uygulanabilmektedir. Öğrenciler, Java / Net'te karmaşık kurumsal çözümlerin geliştiricisi, mobil uygulamaların geliştiricisi, AR / VR sistemlerinin ve bilgisayar oyunlarının geliştiricisi, web uygulamalarının geliştiricisi, akıllı şehirler için IoT uygulamaları, robotlar için akıllı yazılım geliştiricisi gibi alanlarda uzmanlaşmaktadır.

Yüksek Okul, akıllı robotik teknolojiler, veri madenciliği, yüksek performanslı bilgi işlem, eğitimde yapay zekâ ve dijital teknolojiler, IoT ve akıllı sosyal şehir ortamı, sanal ve artırılmış gerçeklik, geleceğin biyo-ilham ve nöromorfik bilgi işlem cihazları gibi alanlarda araştırma yapmaktadır.

Yüksek Okulda yüksek lisans eğitiminin üç alanından birinde devam edebilirsiniz:

 • Yazılım ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi.

 • Akıllı robotik teknolojiler.

 • Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri.

Enstitünün endüstriyel ortakları IT sektörün ICL Services, «BARS Grubu», «Doküman Yönetim Sistemleri», «Infomatika», «1S», Ulusal Banka, Sovkombank, «AkBars Digital Technologies», «Simbirsoft», MERA, FIX, ACI Worldwide, Samsung gibi temsilcileridir.

Hesaplamalı Matematik ve Bilgi Teknolojisi Enstitüsü

Hesaplamalı Matematik ve Bilgi Teknolojisi Enstitüsü 1978 yılında kurulmuştur. Enstitü mezunları eğitim, bilim, sanayi ve yönetim alanlarında en modern bilgisayar teknolojilerine sahiptir. Enstitü temel matematik ve bilgisayar bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırmalar yapmaktadır. 12 bilgisayar laboratuvarı, öğrencilerin modern bilgi teknolojisi, dönem ve mezuniyet projeleri üzerinde çalışmalarını sağlar. Enstitü önde gelen üniversiteler ve araştırma merkezleri ile birlikte büyük Rus ve yabancı IT şirketleri ile yakın bağlarını sürdürmektedir.

Enstitü, 8 Bölüm, 7 Araştırma Laboratuvarı ve programlama Olimpiyatları için bir eğitim merkezi içermektedir. Enstitünün bölümleri, matematik ve bilgisayar bilimlerinin çeşitli alanlarında hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini bir bütün şekilde yürütmektedir:

 • Matematiğin temel bölümleri.

 • Matematiksel modelleme.

 • Bilgi güvenliği.

 • Makine öğrenimi.

 • Veri analizi.

 • Bulut bilişim.

 • Paralel ve yüksek performanslı hesaplama.

 • Yazılım Mühendisliği.

 • Algoritmalar ve karmaşıklık teorisi.

Enstitüde 27 profesör doktor olmak üzere 100'den fazla çalışan bulunmaktadır.

Çift Diploma Programları

Öğrenciler Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi ve Shenzhen Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen iki çift diploma programından birine kayıt yaptırabilirler. Bu programlar çerçevesinde hem temel disiplinler hem de uygulamalı teknolojiler incelenmektedir. Her iki programın süresi 4 yarıyıldır. Çalışmanın ilk yılı KFÜ’de yapılır, ikinci dönemi öğrenciler ortak üniversitede eğitim görür. Dördüncü yarıyılda öğrenciler, KFU veya ortak üniversite profesörü danışmanlığında İngilizce olarak yazılması ve savunulması gereken bir yüksek lisans tezi hazırlarlar. Eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler KFU Rus yüksek lisans diploması ve bir ortak üniversiteden yüksek lisans derecesi alarak çift diploma sahibi olurlar.

Jeoloji ve Petrol-Gaz Teknolojileri Enstitüsü

Kazan Jeoloji Okulu, klasik bir üniversitenin geleneklerinden ve modern dünya teknolojilerinden oluşur. Jeoloji ve Petrol-Gaz Teknolojileri Enstitüsü, kayalarda bulunan hidrokarbon yataklarını, çekirdek malzemeyi ve çevredeki kaya sıvıyı inceleme alanında Rusya'nın en güçlü merkezlerinden biridir. Enstitüde, katman oluşumu teşvik etme için en son teknolojileri kullanarak karmaşık hidrokarbon rezervuarlarını araştırmak ve geliştirmek için modern yöntemler geliştirmektedir. Bugün Enstitümüzde, dünyanın önde gelen yazılım geliştiricilerinden yazılım ürünleri ile çok fonksiyonlu 3D jeohidrodinamik modelleme merkezini işletmektedir. Enstitünün modern donanın tabanı ve yüksek vasıflı personeli, geleneksel yöntemlerle çekirdek ve sıvıların incelenmesinden, ağır petrol ve bitümlerin intraplastik işlemesinde en karmaşık model deneylerine kadar geniş bir araştırma yelpazesi sunmaktadır.

Enstitümüz aşağıdaki programları sunmaktadır:

Lisansta: “Fosil yakıtların jeolojisi ve jeokimyası”, “Mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojisi”, “Jeofizik”; "Petrol ve gaz işi." Gibi programlar mevcut.

Yüksek Lisans:“Petrol ve gaz jeolojisi ve jeokimyası”, “Stratigrafi”, “Mineral yataklarının jeolojisi”, “Kentsel alanların mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojisi”, “Jeoloji ve jeofizikte perspektif jeo-bilgi teknolojileri”, “Hidrokarbon yataklarının aranma ve keşfi için modern jeofizik teknolojileri "," Petrol ve gaz jeolojisinde kapsamlı veri analizi "; “Yüksek viskoziteli yağ ve doğal bitümün geliştirilmesi”

Yüksek Lisans programları arasında: “Paleontoloji”, “Jeoloji, petrol ve gaz alanlarının araştırılması”, “Hidrojeoloji”, “Litoloji”, “Jeofizik, mineraller aranmasında jeofizik yöntemler”, “Mineraloji, kristalografi” vardır.

2015 yılından bu yana, Almanya Teknik Üniversitesi (Freiberg madencilik Akademisi) ile birlikte «Stratigrafi» Yüksek Lisans Programı uygulanmaktadır. Enstitüde ayrıca Tatneft, Gazprom, Geotech, Bashneft, Schlumberger, Sersel, Trimble ve diğerleri gibi ortaklarla birlikte ek mesleki eğitim programları da mevcuttur.

Matematik ve Mekanik Enstitüsü

Matematik ve Mekanik dersleri, Kazan Üniversitesi'nin 1804 yılında kuruluşundan bu yana verilmektedir. Bugün, Matematik ve Mekanik Enstitüsü, altı Matematik Bölümü, iki mekanik bölümü, eğitim teknolojileri bölümü, laboratuarlar, eğitim ve bilim merkezleri, onlarca bilimsel projeden oluşmakta ve beş yüz öğrenciye eğitim göstermektedir.

 Avantajlarımız:

 1. Öğretmenlerin yüksek profesyonelliği (öğretmenlerin %90'ı akademik derecelere sahiptir: öğretmenlerin %25'i D.Sc. Prof., %65'i Ph.D. unvanındadır).

 2. Bilimin kesintisiz nesilden nesile aktarılması (öğretmenlerden %26'sı 35 yaşın altında, bunların 2/3 çeşitli bilim unvanlarına sahip).

 3. Karşılıklı fikir alışverişine açığız (enstitüde ortaya çıkan sorunların tartışılması yaygındır: yönetim ve öğretmenler her zaman düşünmeye hazırdır; enstitümüzü daha da iyi hale getirmek için herhangi önerilere açığız).

Lisans programlarımız:

 • Mekanik ve matematiksel modelleme.

 • Uygulamalı mekanik.

 • Matematik ve bilgisayar bilimleri.

 • Dijital ekonomide matematik.

 • Dijital ekonomide matematik. * Pedagojik eğitim: matematik ve bilgisayar bilimleri öğretmeni.

Ayrıca 2020 yılında, ‘’finansal matematik ve finansal teknoloji’’ lisans programını açmak planlarımızdan biridir.

Yüksek lisans programlarımız:

 • Sıvı, gaz ve plazma mekaniği.

 • Deforme Katıların Mekaniği.

 • Petrol ve gaz rezervuarının yeraltı hidromekaniği.

 • Optimizasyon teorisi ve aşırı zorluklar.

 • Geometri ve topoloji.

 • Matematik ve bilgisayar bilimleri.

 • Cebir.

Tüm bunlarla birlikte Ph.D programlarımız da bulunmaktadır.

Psikoloji ve Eğitim Enstitüsü

Kazan Üniversitesi modern Psikoloji ve Eğitim Enstitüsü'nün tarihi iki eğitim kurumunun Kazan Devlet Üniversitesi ve Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsünün bilim adamlarının yani psikologlar ve öğretmenlerin tarihidir.

Pedagoji Enstitüsü 1804 yılında İmparator I. Alexander tarafından kurulduğu sırada Kazan Üniversitesi'nin bir parçası olmuştur. 1918'de üniversiteden ayrılarak Kazan Pedagoji Enstitüsü'ne dönüştürüldü. 1994 yılında artık Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi'ydi. 2005 yılında Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi temelinde Tatar Devlet Beşeri ve Pedagoji bilimleri Üniversitesi kuruldu. 2011 yılında ise KFU bünyesinde Psikoloji ve Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Psikoloji ve Eğitim Enstitüsü'nün 8 bölümü:
 • Defektoloji ve klinik psikoloji bölümü.
 • Pedagoji Bölümü.
 • Genel Psikoloji Bölümü.
 • Kişilik psikolojisi bölümü.
 • Okul öncesi ve ilköğretim bölümü.
 • Eğitim psikolojisi bölümü.
 • Eğitim ve öğretim metodolojisi Bölümü.
 • Yüksek öğrenim pedagojisi bölümü.

“Eğitim” konusunda QS derecesinin 251-300 arasındayız ve geleneksel olarak pedagojik bilimler alanındaki ilk üç Rusya liderinden biriyiz.

2018 boyunca Enstitümüzün bilim adamları bilimsel çalışmalarının sonuçlarını eğitim alanındaki tüm önemli (AERA, BERA, WERA, ECER, ATEE, TEPE, EECERA, Kültürel Çeşitlilik, Göç ve Eğitim, Janusz Korczak Konferansı gibi) uluslararası konferanslarda sunmuşlar. Eğitim ve Kişisel Gelişim Uluslararası Dergisi yayınlanmaktadır. Baş editör, İngiliz Eğitim Teknolojisi Dergisi eski editörü olan Psikoloji ve Eğitim Enstitüsü'nden Misafir Profesör Nick Rushby'dir. 2018 yılında dergi Scopus veritabanına girdi.

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

KFU Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün tarihi Kazan İmparatorluk Üniversitesi'nin kurulduğu 1804 yılından beri günümüze kadar devam etmektedir. Enstitü, 1 Kasım 2013 tarihinde modern haliyle açılışını gerçekleştirildi. Bugün UİE, Kazan Federal Üniversitesi'nin en çağdaş yenilikçi eğitim ve bilim merkezlerinden biridir. Mesleki eğitimin yüksek kalitesi, temel bilimsel eğitim, aktif araştırma faaliyetleri, uluslararası tanınma, yabancı dillerin kapsamlı çalışılması – tüm bunlardan UİE haklı olarak gurur duymaktadır.

Günümüz itibariyle enstitümüzde dünyanın 41 ülkesinden 600'den fazla (tüm öğrencilerin% 13'nü oluşturan) yabancı vatandaş olmak üzere 4700'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüzün temel amaçlarından biri yaratıcı kişilik, başarılı bir profesyonel hazırlamaktır. Mezunlarımız devlet ve kamu yönetiminin farklı pozisyon ve yerlerine gelerek , büyük şirketlerin uluslararası departmanlarında, uluslararası kuruluşlarda, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı sisteminde, ekonomi ve bilimin popüler alanlarında kilit görevlerde çalışmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünya bilim ve eğitiminde tanılan merkezlerine has bölümler ve kürsülerden oluşan çok disiplinli yapısına sahiptir. Çok seviyeli bir yükseköğretim sistemi (lisans - yüksek lisans hazırlık programı - Ph.D – Üst doktora programı) uygular. Eğitim sırasında öğrenciler iki veya daha fazla yabancı dil öğrenebilir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe, Arapça, Farsça, Çince, Vietnamca, Endonezyaca, Farsça, Japonca, Korece, Hintçe, Svahili dili, Afrikaanca ve diğerleri de dahil olmak üzere toplam 22 yabancı dillerden eğitim verilmektedir.

Enstitümüzün üç bölümü: Tarih Bilimleri ve Dünya Kültürel Miras Yüksek Okulu, Uluslararası İlişkiler ve Şark Araştırmaları Yüksek Okulu, Yabancı Diller ve Tercüme Yüksek Okulu bulunmasıyla birlikte arkeoloji ve etnografik müzeleri, araştırma ve eğitim merkezleri, laboratuvarları ve bölgesel kültür merkezleri bulunmaktadır. Uluslararası ve Rus bilim ve eğitim merkezleri ile işbirliği, kendi ‘’Universum + ‘’ Yetkinlik Geliştirme Merkezi, Avrupa ve Doğu dillerinin incelenmesi ile çok sayıda kültürel programlar – bunların hepsi öğrencilerimizin mesleki gelişimine ve işgücü piyasasında daha başarılı olmalarına geniş fırsatlar sunmaktadır.

Enstitü, 15 bilimsel ve Eğitim Merkezi, 9 bilimsel araştırma laboratuvarı ve 10 bilimsel Merkez gerçekleştiren temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bunlar arasında ikisi uluslararası Koordinasyon Merkezi ‘’Islamica’’ ve "Arkeometri" eğitim merkezidir; diğer ikisi ise "İslami ve İslami eğitim geliştirmede kaynak merkezi» ve ‘’Dünya Kültür Mirası’’ kaynak merkezleridirler. Bunların hepsi, araştırma sonuçlarının öğrenme sürecinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar, aynı zaman enstitümüzün ve üniversitemizin dünya eğitim alanına entegrasyonuna katkıda bulunur.

Uluslararası İlişkiler Enstitümüz tarafından, enstitüde çalışan personelin ve diğer bilimsel kurumların araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının yayınlandığı bir dizi bilimsel dergi yayımlanmaktadır. Kazan Üniversitesi İslam Araştırmaları, Arkeoloji Derneği Haberleri, Kazan Üniversitesi Tarih ve Etnografya Haberleri, Kazan Genç Bilim Adamları Bülteni, Türkolojik Araştırmalar, Miras ve Çağımız, Avrasya Arap dili ve edebiyatı, Kazan Dil Bilimi Dergisi, Uluslararası İlişkiler ve Toplum.