Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Thư viện: 53
Bảo tàng: 29
Công viên và vườn cây: 17
Abakan
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Thư viện: 14
Bảo tàng: 2
Công viên và vườn cây: 5
Matxcơva
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Thư viện: 500
Bảo tàng: 440
Công viên và vườn cây: 121
Kazan
Kazan
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 32
Kazan
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 32
Thư viện: 107
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 8
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!