Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Thư viện: 53
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 15
Vladivostok
Vladivostok
Dân số: 630.000 người
Trường đại học: 28
Vladivostok
Dân số: 630.000 người
Trường đại học: 28
Thư viện: 20
Bảo tàng: 30
Công viên và vườn cây: 11
Sochi
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Thư viện: 5
Bảo tàng: 4
Công viên và vườn cây: 11
Tyumen
Tyumen
Dân số: 700.000 người
Trường đại học: 9
Tyumen
Dân số: 700.000 người
Trường đại học: 9
Thư viện: 53
Bảo tàng: 20
Công viên và vườn cây: 19