Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Obninsk
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 10
Bảo tàng: 6
Công viên và vườn cây: 3
Tomsk
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 31
Bảo tàng: 8
Công viên và vườn cây: 6
Chelyabinsk
Chelyabinsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 15
Chelyabinsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 15
Thư viện: 67
Bảo tàng: 20
Công viên và vườn cây: 13
Perm
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Thư viện: 48
Bảo tàng: 25
Công viên và vườn cây: 12