Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Naberezhnye Chelny
Naberezhnye Chelny
Dân số: 526.700 người
Trường đại học: 6
Naberezhnye Chelny
Dân số: 526.700 người
Trường đại học: 6
Thư viện: 5
Bảo tàng: 9
Công viên và vườn cây: 9
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Thư viện: 53
Bảo tàng: 29
Công viên và vườn cây: 17
Obninsk
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 10
Bảo tàng: 6
Công viên và vườn cây: 3
Ussuriisk
Ussuriisk
Dân số: 169.000 người
Trường đại học: 3
Ussuriisk
Dân số: 169.000 người
Trường đại học: 3
Thư viện: 9
Bảo tàng: 10
Công viên và vườn cây: 6