Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Thư viện: 53
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 15
Petrozavodsk
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Thư viện: 16
Bảo tàng: 23
Công viên và vườn cây: 6
Matxcơva
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Thư viện: 500
Bảo tàng: 440
Công viên và vườn cây: 121
Yekaterinburg
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Thư viện: 62
Bảo tàng: 40
Công viên và vườn cây: 39