Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Abakan
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Abakan
Dân số: 179.000 người
Trường đại học: 3
Thư viện: 14
Bảo tàng: 2
Công viên và vườn cây: 5
Novosibirsk
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Thư viện: 78
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 19
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Krasnoyarsk
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 22
Thư viện: 53
Bảo tàng: 29
Công viên và vườn cây: 17
Tomsk
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 31
Bảo tàng: 8
Công viên và vườn cây: 6