Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Study in Russia

Học hỏi từ mọi
người, đừng bắt
chước bất cứ ai

Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Tìm hiểu thêm về nước Nga

Perm
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Thư viện: 48
Bảo tàng: 25
Công viên và vườn cây: 12
Obninsk
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Obninsk
Dân số: 113.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 10
Bảo tàng: 6
Công viên và vườn cây: 3
Petrozavodsk
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Thư viện: 16
Bảo tàng: 23
Công viên và vườn cây: 6
Arzamas
Arzamas
Dân số: 105.000 người
Trường đại học: 6
Arzamas
Dân số: 105.000 người
Trường đại học: 6
Thư viện: 2
Bảo tàng: 8
Công viên và vườn cây: 3