Về dự án 5-100

Hình ảnh №1 – Dự án 5-100: Dự án tăng khả năng cạnh tranh của các trường đại học hàng đầu của Nga trong số các trung tâm nghiên cứu và giáo dục hàng đầu thế giới
© 5top100.ru

Sáng kiến thành tích học tập xuất sắc của Liên bang Nga được gọi là Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của các trường đại học hàng đầu của Nga trong số các Trung tâm khoa học và giáo dục quốc tế hàng đầu, bắt đầu vào tháng 5 năm 2013 Mục tiêu của dự án là sự xuất hiện ở Nga của các trường đại học đẳng cấp thế giới có thể trở thành các trường hàng đầu không chỉ ở cấp quốc gia, mà còn ở cấp độ quốc tế. Việc lựa chọn các trường đại học để nhẫn được sự hỗ trợ của nhà nước được tổ chức trên cơ sở cạnh tranh trong năm 2013 và 2015. Theo kết quả của hai cuộc thi, 21 trường đại học hàng đầu của Nga được tham gia Dự án.

Dự án nhằm tăng cường tiềm năng nghiên cứu của các trường đại học Nga, tích cực thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học quốc gia tại các thị trường trọng điểm, kết hợp giáo dục, kinh doanh và đổi mới, quốc tế hóa tất cả các lĩnh vực của các trường đại học, cải thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà khoa học, giáo viên, nhà quản lý và sinh viên giỏi nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội