Khoa dự bị dành cho người nước ngoài: hãy nhanh tay gửi đơn xin học

Khoa dự bị dành cho người nước ngoài: hãy nhanh tay gửi đơn xin học
© UTMN

Trong bài viết nêu ra các chường trình mà bạn vẫn có thể kịp gưi đơn đăng ký.

Nhiều thí sinh nước ngoài bắt đầu học tại trường đại học nga bằng cách thi vào khoa dự bị. Điều này cho phép họ thông thạo tiếng nga để sau này thi vào chương trình cơ bản. Hầu hết các trường đều phần khoa dự bị theo chuyên ngành ví dụ như là kỹ thuật, nhân văn, kinh tế, y khoa, khoa học tự nhiên. Trọng tâm của tất cả các khóa học là học tiếng Nga, họ cũng dạy thêm các môn theo chuyên ngành mà sẽ cần thiết cho quá trình học nâng cao trong chuyên ngành đã chọn. Do đó, tốt hơn là xác định hướng đào tạo càng sớm càng tốt, ngay cả trước khi thi vào khoa dự bị. Ví dụ, bạn muốn sau này học để trở thành bác sĩ thì hãy chọn chuyên ngành y sinh; nếu muốn thành chuyên gia IT thì ngành kỹ thuật và công nghệ vv. Thông thường thi khóa học dự bị kéo dài 2 hoặc 3 học kỳ, các khóa khởi hành vào thời kỳ khác nhau. Trong bảng có các chương trình bắt đầu vào mùa đông hay mua xuân và các khoa học mà bạn có thể vào học trong vòng cả năm.

Để gửi đơn đăng ký cho một chương trình dự bị hãy đăng ký Tài khoản cá nhân của thí sinh và viết thư cho trường đại học, nhập tên của chuyên ngành bạn bạn quan tâm vào mục ”Thông tin bổ sung”. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng mười ngày làm việc.

Chuyên ngành kỹ thuật
Trường ĐH Thời hạn nộp đơn Học phí Thời gian học Sau khi kết thúc khoa dự bị có thể thi vào *

Đại học Liên bang viễn đông

Đến ngày 25/12/2019 215 000 rub ($3300) Từ 04/2020 đến 08/2021
 • Các khoa liên quan đến IT: "Kỹ thuật phần mềm", "Tin học và máy tính", “Bảo mật thông tin” và vv.
 • Toán học: “Toán ứng dụng và Khoa học máy tính” và vv.
 • Địa chất ứng dụng, khai thác, dầu khí và trắc địa:”Ngành dầu khí”, “Trắc địa ứng dụng” và vv.
 • Giao thông: "Công nghệ của quá trình vận chuyển", “Cơ sở đóng tàu, kỹ thuật đại dương và kỹ thuật hệ thống của các đối tượng cơ sở hạ tầng hàng hải” và vv.
 • Xây dựng: "Xây dựng các tòa nhà và cấu trúc độc đáo", "Xây dựng" và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: "Cơ điện tử và công nghệ robot”, "Kỹ thuật cơ khí", "Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất" và vv.
Đại học Lobachevsky

Đến ngày 15/12/2019 155 000 rub ($2380) Từ 02/2020 đến 06/ 2021
 • Các khoa liên quan đến IT: "Hệ thống và công nghệ thông tin", “Tin học ứng dụng”, "Kỹ thuật phần mềm", "Toán học và khoa học máy tính", "Tin học cơ bản và công nghệ thông tin" và vv.
 • Toán học và cơ học: "Mô hình toán học và cơ học", “Toán ứng dụng và tin học”, "Động lực học, sức mạnh của máy móc, dụng cụ và thiết bị" và vv.
 • Cộng nghệ NANO: "Cộng nghệ NANO và micro"
 • Vật lý và thiên văn học: “Vật lý vô tuyến”, "Vật lý chất bán dẫn", “Âm học” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: "Điện tử và điện tử nano "và vv.

Đại học bách khoa thành phố Sankt-Peterburg mang tên Petr Đại Đế

Hasta el 1 de octubre de 2019 175 000
rub
($2 690)
Noviembre 2019 - julio 2020
 • Khoa học máy tính và CNTT:” Tin học và máy tính”, "Hệ thống và công nghệ thông tin", "Phần mềm toán học và quản trị hệ thống thông tin", "Kỹ thuật phần mềm" và vv.
 • Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật: , "Công nghệ nano và micro”, “Phân tích và quản lý hệ thống” và vv.
 • Vật lý: “Vật lý của hạt nhân nguyên tử và các hạt cơ bản”, “Vật lý plasma”, "Vật lý hóa sinh", "Vật lý kỹ thuật" và vv.
 • Năng lượng hạt nhân: “Năng lượng hạt nhân và vật lý nhiệt”, "Năng lượng hạt nhân, nhiệt và năng lượng tái tạo và các công nghệ liên quan" và vv.
 • Xây dựng: "Kỹ thuật và công nghệ xây dựng"và vv.
 • Toán học và cơ học: “ Toán học ứng dụng và cơ học”, “ Cơ học và và mô hình toán học" và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Kỹ thuật vô tuyến”, “Điện tử và điện tử nano”, "Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông", "Hệ thống và công nghệ sinh học", và vv.
 • Kỹ thuật điện và nhiệt điện: “Kỹ thuật nhiệt điện và kỹ thuật nhiệt”, "Kỹ thuật điện và điện”, “Kỹ thuật điện” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Thiết kế và hỗ trợ công nghệ sản xuất chế tạo máy”, "Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất", “Cơ học ứng dụng” và vv.
 • Công nghệ sinh học.
 • Luyện kim

Đại học liên bang Ural

Có thể nộp quanh năm 136 000 rub ($2150) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Các khoa liên quan đến IT: “Phân tích dữ liệu thích ứng”, “Hệ thống thông tin trong công nghệ khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội”, “ Cộng nghệ IT trong kinh doanh”, Bảo mật hệ thống máy tính” và vv.
 • Toán học và cơ học: “Cơ học và mô hình toán học” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất”, "Hỗ trợ thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy", "Máy móc và thiết bị công nghệ" và vv.
 • Năng lượng hạt nhân: “Các nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và kỹ thuật”, “Vật lý hạt nhân và công nghệ”
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Thiết kế và công nghệ của phương tiện điện tử”,”Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”, “Kỹ thuật vô tuyến” và vv.

Viện Vật lý và Công nghệ Moscow

Có thể nộp quanh năm 175 000 rub ($2700) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Các khoa liên quan đến IT: “Máy tính, tổ hợp và mạng máy tính”, “Tin học và máy tinh”, “Bảo mật hệ thống phân tán”, “Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin" và vv.
 • Toán học và cơ học: “Thuật toán và công nghệ lập trình”, “Phân tích dữ liệu”, “Công nghệ thông tin ngân hàng”, “Công nghệ nhận thức”, “Logic toán học, đại số và lý thuyết số”, “Vật lý toán học” và vv.
 • Vật lý и thiên văn học: “Vật lý thiên văn và thiên văn học sao”, “Hệ thống hàng không, hệ thống thông tin điều khiển”,” Khí động học và truyền nhiệt” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Các thiết bị và phức hợp quang và quang điện tử”, “Hình ảnh điện tử”

Đại học Liên bang Siberia

Đến ngày 1/12/2019 Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn Từ 1 tháng 2 đến 30 tháng 6 2020
 • Các khoa liên quan đến IT: “Hệ thống thông tin và công nghệ”, “Hệ thống thông tin quản lý”, “Tin học ứng dụng”, “Tin học ứng dụng trong quản lý”, “Tin học ứng dụng trong quản lý nhà nước và thành phố” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: "Kỹ thuật cơ khí", “Máy móc thiết bị công nghệ”, “Cơ học ứng dụng”, “Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất”, “Thiết kế và hỗ trợ công nghệ sản xuất chế tạo máy”, “Công nghệ hóa học” và vv.
 • Quản lý hệ thống kỹ thuật: “Tiêu chuẩn hóa và đo lường”, “Quản lý chất lượng”, “Phân tích hệ thống và quản lý”, “Quản lý hệ thống kỹ thuật”, “Công nghệ đổi mới” và vv.
 • Khoa học vật liệu: “Khoa học và công nghệ vật liệu”, "Luyện kim", và vv.

Trường kính tế cao cấp

Có thể nộp quanh năm 174 000 rub ($2680) – khóa học tiếng nga Từ tháng 10 đến tháng 8
 • Các khoa liên quan đến IT: “Tin học và Kỹ thuật Máy tính”, “Hệ thống máy tính và mạng”, “Kỹ thuật phần mềm”, “Toán học ứng dụng và tin học” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông,: “Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”, “Tin học và máy tính”, “Toán học ứng dụng” và vv.

Đại học kỹ thuật điện quốc gia Sankt-Peterburg LETI

Có thể nộp quanh năm 166 000 rub ($2550) Từ tháng 10 đến tháng 7
 • Các khoa liên quan đến IT: “Bảo mật máy tính”, “Công nghệ máy tính và phương pháp khai thác kiến thức”, “Tin học và Kỹ thuật Máy tính” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”,”Hệ thống điện tử vô tuyến”, “ Quang điện và công nghệ năng lượng mặt trời” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Hệ thống và công nghệ sinh học”, “Công nghệ đo laser”, “Chế tạo máy” và vv.

Đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhl

Đến ngày 31/12/2019 180 000 rub ($2770) Tháng 2 2020 – tháng 8 2021 (các lớp được hình thành dựa trên ngày sinh viên đến trường)
 • Năng lượng hạt nhân: “Thiết kế và vận hành nhà máy điện hạt nhân”, “An toàn hạt nhân”, “Vật lý hạt nhân và vật lý không gian” , “Công nghệ đổi mới của y học hạt nhân” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “, Công nghệ thông tin quang học và photonics”, “Vật lý của siêu vật liệu và hệ thống chiều thấp” và vv.
 • Công nghệ laser: “Hệ thống và công nghệ laser”, “Đo lường lượng tử" và vv.

Đại học tổng hợp quốc gia Tomsk

Đến ngày 10/12/2019 81 000 rub ($1250) 10 tháng 2 – 30 tháng 6 năm 2020
 • Các chương trình liên quan đến hàng không: “ Đạn đạo và động lực học chất lỏng”, “ Hệ thống tên lửa đạn đạo”
 • Các khoa liên quan đến IT: “ Hệ thống thông tin và công nghệ”, “Khoa học máy tính”, “Bảo mật thông tin” và vv.
 • Toán học và cơ học: “Cơ học và mô hình toán học”, “Toán cơ bản” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Mô hình hệ thống robot”, “Cơ học ứng dụng” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Công nghẹ laser”, “Kỹ thuật quang học” và vv.
 • Chương trình liên quan đến vật lý: “Vật lý kỹ thuật”, “Thiết kế và xây dựng hệ thống vụ trụ công nghiệp” và vv.

Chuyên ngành kỹ thuật

Đến ngày 25/12/2019

215 000 rub ($3300)

Từ 04/2020 đến 08/2021

 • Các khoa liên quan đến IT: "Kỹ thuật phần mềm", "Tin học và máy tính", “Bảo mật thông tin” và vv.
 • Toán học: “Toán ứng dụng và Khoa học máy tính” và vv.
 • Địa chất ứng dụng, khai thác, dầu khí và trắc địa:”Ngành dầu khí”, “Trắc địa ứng dụng” và vv.
 • Giao thông: "Công nghệ của quá trình vận chuyển", “Cơ sở đóng tàu, kỹ thuật đại dương và kỹ thuật hệ thống của các đối tượng cơ sở hạ tầng hàng hải” và vv.
 • Xây dựng: "Xây dựng các tòa nhà và cấu trúc độc đáo", "Xây dựng" và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: "Cơ điện tử và công nghệ robot”, "Kỹ thuật cơ khí", "Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất" và vv.

Đến ngày 15/12/2019

155 000 rub ($2380)

Từ 02/2020 đến 06/ 2021

 • Các khoa liên quan đến IT: "Hệ thống và công nghệ thông tin", “Tin học ứng dụng”, "Kỹ thuật phần mềm", "Toán học và khoa học máy tính", "Tin học cơ bản và công nghệ thông tin" và vv.
 • Toán học và cơ học: "Mô hình toán học và cơ học", “Toán ứng dụng và tin học”, "Động lực học, sức mạnh của máy móc, dụng cụ và thiết bị" và vv.
 • Cộng nghệ NANO: "Cộng nghệ NANO và micro"
 • Vật lý và thiên văn học: “Vật lý vô tuyến”, "Vật lý chất bán dẫn", “Âm học” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: "Điện tử và điện tử nano" và vv.

Đến 1/10/2019

175 000 rub ($2690)

Từ 11/ 2019 đến 07/2020

 • Khoa học máy tính và CNTT:” Tin học và máy tính”, "Hệ thống và công nghệ thông tin", "Phần mềm toán học và quản trị hệ thống thông tin", "Kỹ thuật phần mềm" và vv.
 • Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật: , "Công nghệ nano và micro”, “Phân tích và quản lý hệ thống” và vv.
 • Vật lý: “Vật lý của hạt nhân nguyên tử và các hạt cơ bản”, “Vật lý plasma”, "Vật lý hóa sinh", "Vật lý kỹ thuật" và vv.
 • Năng lượng hạt nhân: “Năng lượng hạt nhân và vật lý nhiệt”, "Năng lượng hạt nhân, nhiệt và năng lượng tái tạo và các công nghệ liên quan" và vv.
 • Xây dựng: "Kỹ thuật và công nghệ xây dựng"và vv.
 • Toán học và cơ học: “ Toán học ứng dụng và cơ học”, “ Cơ học và và mô hình toán học" và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Kỹ thuật vô tuyến”, “Điện tử và điện tử nano”, "Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông", "Hệ thống và công nghệ sinh học", và vv.
 • Kỹ thuật điện và nhiệt điện: “Kỹ thuật nhiệt điện và kỹ thuật nhiệt”, "Kỹ thuật điện và điện”, “Kỹ thuật điện” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Thiết kế và hỗ trợ công nghệ sản xuất chế tạo máy”, "Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất", “Cơ học ứng dụng” và vv.
 • Công nghệ sinh học.
 • Luyện kim

Có thể nộp quanh năm

136 000 rub ($2150)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Các khoa liên quan đến IT: “Phân tích dữ liệu thích ứng”, “Hệ thống thông tin trong công nghệ khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội”, “ Cộng nghệ IT trong kinh doanh”, Bảo mật hệ thống máy tính” và vv.
 • Toán học và cơ học: “Cơ học và mô hình toán học” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất”, "Hỗ trợ thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy", "Máy móc và thiết bị công nghệ" và vv.
 • Năng lượng hạt nhân: “Các nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và kỹ thuật”, “Vật lý hạt nhân và công nghệ”
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Thiết kế và công nghệ của phương tiện điện tử”,”Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”, “Kỹ thuật vô tuyến” và vv.

Có thể nộp quanh năm

175 000 rub ($2700)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Các khoa liên quan đến IT: “Máy tính, tổ hợp và mạng máy tính”, “Tin học và máy tinh”, “Bảo mật hệ thống phân tán”, “Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin" và vv.
 • Toán học và cơ học: “Thuật toán và công nghệ lập trình”, “Phân tích dữ liệu”, “Công nghệ thông tin ngân hàng”, “Công nghệ nhận thức”, “Logic toán học, đại số và lý thuyết số”, “Vật lý toán học” và vv.
 • Vật lý и thiên văn học: “Vật lý thiên văn và thiên văn học sao”, “Hệ thống hàng không, hệ thống thông tin điều khiển”,” Khí động học và truyền nhiệt” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Các thiết bị và phức hợp quang và quang điện tử”, “Hình ảnh điện tử”

Đến ngày 1/12/2019

Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn

Từ 1 tháng 2 đến 30 tháng 6 2020

 • Các khoa liên quan đến IT: “Hệ thống thông tin và công nghệ”, “Hệ thống thông tin quản lý”, “Tin học ứng dụng”, “Tin học ứng dụng trong quản lý”, “Tin học ứng dụng trong quản lý nhà nước và thành phố” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: "Kỹ thuật cơ khí", “Máy móc thiết bị công nghệ”, “Cơ học ứng dụng”, “Tự động hóa các quy trình công nghệ và sản xuất”, “Thiết kế và hỗ trợ công nghệ sản xuất chế tạo máy”, “Công nghệ hóa học” và vv.
 • Quản lý hệ thống kỹ thuật: “Tiêu chuẩn hóa và đo lường”, “Quản lý chất lượng”, “Phân tích hệ thống và quản lý”, “Quản lý hệ thống kỹ thuật”, “Công nghệ đổi mới” và vv.
 • Khoa học vật liệu: “Khoa học và công nghệ vật liệu”, "Luyện kim", và vv.

Có thể nộp quanh năm

174 000 rub ($2 680) - curso de idioma ruso

Octubre - agosto

 • Các khoa liên quan đến IT: “Tin học và Kỹ thuật Máy tính”, “Hệ thống máy tính và mạng”, “Kỹ thuật phần mềm”, “Toán học ứng dụng và tin học” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông,: “Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”, “Tin học và máy tính”, “Toán học ứng dụng” và vv.

Có thể nộp quanh năm

166 000 rub ($2550)

Từ tháng 10 đến tháng 7

 • Các khoa liên quan đến IT: “Bảo mật máy tính”, “Công nghệ máy tính và phương pháp khai thác kiến thức”, “Tin học và Kỹ thuật Máy tính” và vv.
 • Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống truyền thông: “Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông”,”Hệ thống điện tử vô tuyến”, “ Quang điện và công nghệ năng lượng mặt trời” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Hệ thống và công nghệ sinh học”, “Công nghệ đo laser”, “Chế tạo máy” và vv.

Đến ngày 31/12/2019

180 000 rub ($2770)

Tháng 2 2020 – tháng 8 2021 (các lớp được hình thành dựa trên ngày sinh viên đến trường)

 • Năng lượng hạt nhân: “Thiết kế và vận hành nhà máy điện hạt nhân”, “An toàn hạt nhân”, “Vật lý hạt nhân và vật lý không gian”, “Công nghệ đổi mới của y học hạt nhân” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Công nghệ thông tin quang học và photonics”, “Vật lý của siêu vật liệu và hệ thống chiều thấp” và vv.
 • Công nghệ laser: “Hệ thống và công nghệ laser”, “Đo lường lượng tử “và vv.

Đến ngày 10/12/2019

81 000 rub ($1250)

10 tháng 2 – 30 tháng 6 năm 2020

 • Các chương trình liên quan đến hàng không: “ Đạn đạo và động lực học chất lỏng”, “ Hệ thống tên lửa đạn đạo”
 • Các khoa liên quan đến IT: “ Hệ thống thông tin và công nghệ”, “Khoa học máy tính”, “Bảo mật thông tin” và vv.
 • Toán học và cơ học: “Cơ học và mô hình toán học”, “Toán cơ bản” và vv.
 • Kỹ thuật cơ khí: “Mô hình hệ thống robot”, “Cơ học ứng dụng” và vv.
 • Photonics và chế tạo máy: “Công nghẹ laser”, “Kỹ thuật quang học” và vv.
 • Chương trình liên quan đến vật lý: “Vật lý kỹ thuật”, “Thiết kế và xây dựng hệ thống vụ trụ công nghiệp” và vv.

Chuyên ngành nhân văn
Trường ĐH Thời hạn nộp đơn Học phí Thời gian học Sau khi kết thúc khoa dự bị có thể thi vào *

Đại học Liên bang viễn đông

Đến ngày 25/12/2019 215 000 rub ($3300) Từ 04/2020 – đến 08/2021
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi”, “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị học” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Ngôn ngữ học”, “Ngữ văn học” và vv.
 • Luật học: “Luật học”

Đại học Lobachevsky

Đến ngày 15/12/2019 155 000 rub ($2380) Từ 02/2020 đến 06/2021
 • Lịch sử và khảo cổ học: “Khoa học lịch sử và khảo cổ học”, “Lịch sử phổ quát” và vv.
 • Văn hóa: "Nghiên cứu văn hóa"
 • Sư phạm: “Sư phạm và tâm lý của hành vi sai lệch”, “Giáo dục sư phạm” và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị khu vực”,” Chính trị dân tộc”, và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Văn học của các dân tộc nước ngoài”, “Ngôn ngữ của các dân tộc Đức” và vv.
 • Luật học: “Pháp y”, “Luật học”và vv.

Đại học bách khoa thành phố Sankt-Peterburg mang tên Petr Đại Đế

Đến ngày 1/10/2019 175 000 rub ($2690) Từ 11/2019 đến 07/2020
 • Sư phạm: “Giáo dục và khoa học sư phạm”, “ Giáo dục tâm lý sư phạm”
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, "Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực" và vv.
 • Luật học: “Luật học”

Đại học liên bang Uralт

Có thể nộp quanh năm 136 000 rub ($2150) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Văn hóa: “Hoạt động văn hóa xã hội” và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, “Quan hệ quốc tế”, “ Chính sách công và quản lý” và vv.
 • Phương tiện truyền thông và thư viện: “Báo chí”, “Ngành xuất bản”, “Quảng cáo và quan hệ công chúng” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Hệ thống trí tuệ trong lĩnh vực nhân văn”, “ Dịch thuật và truyền thông đa văn hóa”, “Ngôn ngữ và văn học Nga cho sinh viên nước ngoài” và vv.

Đại học Liên bang Siberia

Đến ngày 1/12/2019 Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn Từ 01 tháng 2 đến 30 tháng 6 2020
 • Luật học: “Luật học”, “Quan hệ quốc tế”
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Ngữ văn”, “ Ngôn ngữ học”
 • Xã hội học: “Xã hội học”, “ Công tác xã hội”
 • Lịch sử và khảo cổ học: “Lịch sử”, “Tài liệu và Lưu trữ”

Trường kính tế cao cấp

Có thể nộp quanh năm 174 000 rub ($2680) – khóa học tiếng nga Từ tháng 10 đến tháng 8
 • Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi: “Nghiên cứu phương Đông”, “Ngoại ngữ và giao tiếp liên văn hóa” và vv.
 • Văn hóa: "Nghiên cứu văn hóa", “Lịch sử”, "Ngôn ngữ học" và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị” và vv.
 • Phương tiện truyền thông và thư viện: “Báo chí”, “ Truyền thông”, “Quảng cáo và quan hệ công chúng” và vv.

Đại học kỹ thuật điện quốc gia Sankt-Peterburg LETI

Có thể nộp quanh năm 166 000 rub ($2550) Từ tháng 10 đến tháng 7
 • Phương tiện truyền thông: “Quảng cáo và quan hệ công chúng”
 • Ngôn ngữ học và văn học: "Ngôn ngữ học"

Đại học tổng hợp quốc gia Tomsk

Đến ngày 10/12/2019 81 000 rub ($1250) Từ 10/02 đến – 30/06/2020
 • Lịch sử và khảo cổ học: “Tài liệu và Lưu trữ “ ,”Nghiên cứu di cư”, “Nghiên cứu Siberia” và vv.
 • Xã hội học: “Tổ chức công việc với thanh thiếu niên”, “Công tác xã hội “ và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, “ Hội nhập Á-Âu”, “Truyền thông chính trị” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “ Dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật”, “ “Tiếng Nga như là một ngoại ngữ”, «Máy tính và nhận thức ngôn ngữ học» và vv.

Chuyên ngành nhân văn

Đến ngày 25/12/2019

215 000 rub ($3300)

Từ 04/2020 – đến 08/2021

 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi”, “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị học” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Ngôn ngữ học”, “Ngữ văn học” và vv.
 • Luật học: “Luật học”

Đến ngày 15/12/2019

155 000 rub ($2380)

Từ 02/2020 đến 06/2021

 • Lịch sử và khảo cổ học: “Khoa học lịch sử và khảo cổ học”, “Lịch sử phổ quát” và vv.
 • Văn hóa: "Nghiên cứu văn hóa"
 • Sư phạm: “Sư phạm và tâm lý của hành vi sai lệch”, “Giáo dục sư phạm” và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị khu vực”,” Chính trị dân tộc”, và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Văn học của các dân tộc nước ngoài”, “Ngôn ngữ của các dân tộc Đức” và vv.
 • Luật học: “Pháp y”, “Luật học”và vv.

Đến ngày 1/10/2019

175 000 rub ($2690)

Từ 11/2019 đến 07/2020

 • Sư phạm: “Giáo dục và khoa học sư phạm”, “ Giáo dục tâm lý sư phạm”
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, "Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực" và vv.
 • Luật học: “Luật học”

Có thể nộp quanh năm

136 000 rub ($2150)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Văn hóa: “Hoạt động văn hóa xã hội” và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, “Quan hệ quốc tế”, “ Chính sách công và quản lý” và vv.
 • Phương tiện truyền thông và thư viện: “Báo chí”, “Ngành xuất bản”, “Quảng cáo và quan hệ công chúng” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Hệ thống trí tuệ trong lĩnh vực nhân văn”, “ Dịch thuật và truyền thông đa văn hóa”, “Ngôn ngữ và văn học Nga cho sinh viên nước ngoài” và vv.

Đến ngày 1/12/2019

Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn

Từ 01 tháng 2 đến 30 tháng 6 2020

 • Luật học: “Luật học”, “Quan hệ quốc tế”
 • Ngôn ngữ học và văn học: “Ngữ văn”, “ Ngôn ngữ học”
 • Xã hội học: “Xã hội học”, “ Công tác xã hội”
 • Lịch sử và khảo cổ học: “Lịch sử”, “Tài liệu và Lưu trữ”

Có thể nộp quanh năm

174 000 rub ($2680) – khóa học tiếng nga

Từ tháng 10 đến tháng 8

 • Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi: “Nghiên cứu phương Đông”, “ Ngoại ngữ và giao tiếp liên văn hóa” và vv.
 • Văn hóa: "Nghiên cứu văn hóa", “Lịch sử”, "Ngôn ngữ học" và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Quan hệ quốc tế”, “Chính trị” và vv.
 • Phương tiện truyền thông và thư viện: “Báo chí”, “ Truyền thông”, “Quảng cáo và quan hệ công chúng” và vv.

Có thể nộp quanh năm

166 000 rub ($2550)

Từ tháng 10 đến tháng 7

 • Phương tiện truyền thông: “Quảng cáo và quan hệ công chúng”
 • Ngôn ngữ học và văn học: "Ngôn ngữ học"

Đến ngày 10/12/2019

81 000 rub ($1250)

Từ 10/02 đến – 30/06/2020

 • Lịch sử và khảo cổ học: “Tài liệu và Lưu trữ “ ,”Nghiên cứu di cư”, “Nghiên cứu Siberia” và vv.
 • Xã hội học: “Tổ chức công việc với thanh thiếu niên”, “Công tác xã hội “ và vv.
 • Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực: “Nghiên cứu khu vực nước ngoài”, “ Hội nhập Á-Âu”, “Truyền thông chính trị” và vv.
 • Ngôn ngữ học và văn học: “ Dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật”, “ “Tiếng Nga như là một ngoại ngữ”, "Máy tính và nhận thức ngôn ngữ học" và vv.

Chuyên ngành kinh tế
Trường ĐH Thời hạn nộp đơn Học phí Thời gian học Sau khi kết thúc khoa dự bị có thể thi vào *

Đại học Liên bang viễn đông

Đến ngày 25/12/2019 215 000 rub ($3300) Từ 04/2020 đến 08/2021 (3 học kỳ)
 • Kinh tế và quản lý: “Cơ quan hành chính nhà nước”, "Quản lý", "Buôn bán", "Kinh tế" và vv.

Đại học Lobachevsky

Đến ngày 15/12/2019 155 000 rub ($2380) Từ 02/2020 đến 06/2021
 • Kinh tế và quản lý: “ Tin học kinh doanh”, “Ngành hải quan”, “ Kinh doanh thương mại ”, “Tài chính tín dụng”, “An ninh kinh tế” và vv.

Đại học bách khoa thành phố Sankt-Peterburg mang tên Petr Đại Đế

Đến ngày 1/10/2019 175 000 rub ($2690) Từ 11/2019 đến 07/2020
 • Kinh tế và quản lý: “Cơ quan hành chính nhà nước”, “Quản lý”, “Kinh doanh thương mại “, “Buôn bán”, ”Tin học kinh doanh" và vv.
 • Truyền thông đại chúng: “Quảng cáo và quan hệ công chúng”, “Du lịch”, “Quản lý khách sạn”

Đại học liên bang Ural

Có thể nộp quanh năm 136 000 rub ($2150) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Kinh tế và quản lý: “Marketing và vận chuyển trong thương mại’, “Quản lý doanh nghiệp và quốc tế”, “Kinh tế ứng dụng và tài chính”, “Quản lý nhân sự” và vv.

Đại học Liên bang Siberia

Đến ngày 1/12/2019 Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn Từ 01/02 đến 30/06/2020
 • Kinh tế và quản lý: “Quản lý nhà hang”, “Kinh tế”, “Quản lý”, “Cơ quan hành chính nhà nước”, “Tin học kinh doanh”, , “Kinh doanh thương mại”, “Buôn bán”, “Tài chính tín dụng” và vv.

Trường kính tế cao cấp

Có thể nộp quanh năm 174 000 rub ($2680) – khóa học tiếng nga Từ tháng 10 đến tháng 8
 • Kinh tế và quản lý: "Kinh tế", "Kinh tế và thống kê", “Marketing”, "Quản lý", “Tin học kinh doanh”, “ Kinh tế thế giới “và vv.

Trường ĐH Electrotécnica Estatal de San Petersburgo “LETI”

Có thể nộp quanh năm 166 000 rub ($2550) Từ tháng 10 đến tháng 7
 • Kinh tế và quản lý: “Quản lý chất lượng”, "Kinh tế" và vv.

Đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhl

Đến ngày 31/12/2019 180 000 rub ($2770) Từ 02/2020 đến 08/2021 (các lớp được hình thành dựa trên ngày sinh viên đến trường)
 • Kinh tế: “ Kế toán, phân tích và kiểm toán”, “Quản lý tài chính”, “Tài chính doanh nghiệp” và vv.

Đại học tổng hợp quốc gia Tomsk

Đến ngày 10/12/2019 81 000 rub ($1250) Từ 10/02 đến 30/06/2020
 • Kinh tế và quản lý: "Kinh tế", “ Quản lý kinh doanh”, “Chiến lược quản trị nguồn nhân lực”, “ Quản lý chuỗi cung ứng “và vv.

Chuyên ngành kinh tế

Đến ngày 25/12/2019

215 000 rub ($3300)

Từ 04/2020 đến 08/2021 (3 học kỳ)

 • Kinh tế và quản lý: “Cơ quan hành chính nhà nước”, "Quản lý", "Buôn bán", "Kinh tế" và vv.

Đến ngày 15/12/2019

155 000 rub ($2380)

Từ 02/2020 đến 06/2021

 • Kinh tế và quản lý: “ Tin học kinh doanh”, “Ngành hải quan”, “ Kinh doanh thương mại ”, “Tài chính tín dụng”, “An ninh kinh tế” và vv.

Đến ngày 1/10/2019

175 000 rub ($2690)

Từ 11/2019 đến 07/2020

 • Kinh tế và quản lý: “Cơ quan hành chính nhà nước”, “Quản lý”, “Kinh doanh thương mại “, “Buôn bán”, ”Tin học kinh doanh" và vv.
 • Truyền thông đại chúng: “Quảng cáo và quan hệ công chúng”, “Du lịch”, “Quản lý khách sạn”

Có thể nộp quanh năm

136 000 rub ($2150)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Kinh tế và quản lý: “Marketing và vận chuyển trong thương mại’, “Quản lý doanh nghiệp và quốc tế”, “Kinh tế ứng dụng và tài chính”, “Quản lý nhân sự” và vv.

Đến ngày 1/12/2019

Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn

Từ 01/02 đến 30/06/2020

 • Kinh tế và quản lý: “Quản lý nhà hang”, “Kinh tế”, “Quản lý”, “Cơ quan hành chính nhà nước”, “Tin học kinh doanh”, , “Kinh doanh thương mại”, “Buôn bán”, “Tài chính tín dụng” và vv.

Có thể nộp quanh năm

174 000 rub ($2680) – khóa học tiếng nga

Từ tháng 10 đến tháng 8

 • Kinh tế và quản lý: "Kinh tế", "Kinh tế và thống kê", “Marketing”, "Quản lý", “Tin học kinh doanh”, “ Kinh tế thế giới “và vv.

Có thể nộp quanh năm

166 000 rub ($2550)

Từ tháng 10 đến tháng 7

 • Kinh tế và quản lý: “Quản lý chất lượng”, "Kinh tế" và vv.

Đến ngày 31/12/2019

180 000 rub ($2770)

Từ 02/2020 đến 08/2021 (các lớp được hình thành dựa trên ngày sinh viên đến trường)

 • Kinh tế: “ Kế toán, phân tích và kiểm toán”, “Quản lý tài chính”, “Tài chính doanh nghiệp” và vv.

Đến ngày 10/12/2019

81 000 rub ($1250)

Từ 10/02 đến 30/06/2020

 • Kinh tế và quản lý: "Kinh tế", “ Quản lý kinh doanh”, “Chiến lược quản trị nguồn nhân lực”, “ Quản lý chuỗi cung ứng “và vv.

Chuyên ngành y sinh
Trường ĐH Thời hạn nộp đơn Học phí Thời gian học Sau khi kết thúc khoa dự bị có thể thi vào *

Đại học Liên bang viễn đông

Đến ngày 25/12/2019 215 000 rub ($3300) Từ 04/2020 – đến 08/2021 (3 học kỳ)
 • Chương trình y khoa: “Y học lâm sàng”, “ Bác sĩ”, “Sinh lý y tế”, “Y học cơ bản” và vv.
 • Ngành dược: "Ngành dược"
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Thổ nhưỡng học” và vv.
 • Hóa học: "Hóa học" và vv.

Đại học Lobachevsky

Đến ngày 15/12/2019 155 000 rub ($2380) Từ 02/2020 đến 06/2021
 • Chương trình y khoa: “Bác sĩ”, “Nha khoa”

Đại học liên bang Ural

Có thể nộp quanh năm 136 000 rub ($2150) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Chương trình y khoa: “Sinh lý y tế”, “Sinh hóa y tế”

Chuyên ngành y sinh

Đến ngày 25/12/2019

215 000 rub ($3300)

Từ 04/2020 – đến 08/2021 (3 học kỳ)

 • Chương trình y khoa: “Y học lâm sàng”, “ Bác sĩ”, “Sinh lý y tế”, “Y học cơ bản” và vv.
 • Ngành dược: "Ngành dược"
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Thổ nhưỡng học” và vv.
 • Hóa học: "Hóa học" và vv.

Đến ngày 15/12/2019

155 000 rub ($2380)

Từ 02/2020 đến 06/2021

 • Chương trình y khoa: “Bác sĩ”, “Nha khoa

Có thể nộp quanh năm

136 000 rub ($2150)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Chương trình y khoa: “Sinh lý y tế”, “Sinh hóa y tế”

Chuyên ngành khoa học tự nhiên
Trường ĐH Thời hạn nộp đơn Học phí Thời gian học Sau khi kết thúc khoa dự bị có thể thi vào *

Đại học Lobachevsky

Đến ngày 15/12/2019 155 000 rub ($2380) Từ 02/2020 đến 06/2021
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Sinh lý học” và vv.
 • Khoa học trái đất: “Quản lý sinh thái”
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Hợp chất trọng lượng phân tử cao”, “Hóa học của các hợp chất” và vv
 • .

Đại học liên bang Ural

Có thể nộp quanh năm 136 000 rub ($2150) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Sinh học cơ bản và ứng dụng”
 • Khoa học trái đất: “Sinh thái”, “Khí tượng thủy văn”
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học “và vv.

Viện Vật lý và Công nghệ Moscow

Có thể nộp quanh năm 175 000 rub ($2700) Từ tháng 9 đến tháng 6
 • Khoa học sinh học: “Sinh học toán học, tin sinh học”, “Sinh học phân tử “và vv.
 • Khoa học trái đất: “Hải dương học” và vv.
 • Sinh thái học: “Công nghệ y sinh”, “Công nghệ sinh học tế bào phân tử và công nghệ sinh học nano” và vv.
 • Hóa học: “Hợp chất trọng lượng phân tử cao”

Đại học Liên bang Siberia

Đến ngày 1/12/2019 Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn Từ 01/02 đến 30/06/2020
 • Khoa học sinh học: “Sinh lý học”, “Hóa sinh”, “Sinh thái”, “Công nghệ sinh học”, “Genomics và tin sinh học “và vv.
 • Khoa học trái đất: “Địa lý”, “Địa lý vật lý và khoa học cảnh quan”, “Địa lý kinh tế và xã hội”, “Sinh thái và sử dụng thiên nhiên”, “Sinh thái”, “Sử dụng thiên nhiên” và vv.
 • Hóa học: “Hóa hóc”, “Hóa phân tích”, “Ứng dụng hóa học phân tích”, “Hóa lý”, “Hóa dầu”, “Hóa học vật liệu xây dựng”, “Hóa lý” và vv.

Đại học tổng hợp quốc gia Tomsk

Đên ngày 10/12/2019 81 000 rub ($1250) Từ 10/02 đến 30/06/2020
 • Khoa học sinh học: “Sinh thái đất và quản lý đất”;
 • Khoa học trái đất: “Địa lý”, “Địa chất”, “Địa chất và tài nguyên khí hậu nước” và vv.
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Phương pháp nghiên cứu hóa học và vật lý trong kiểm tra pháp y và môi trường và vv.
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Đa dạng sinh học”, “Di truyền học”, “Khoa học đất” và vv.
 • Nông lâm nghiệp và thủy sản: “Lâm nghiệp”, “Kiến trúc cảnh quan”, “Nông học”

Chuyên ngành khoa học tự nhiên

Đến ngày 15/12/2019

155 000 rub ($2380)

Từ 02/2020 đến 06/2021

 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Sinh lý học” và vv.
 • Khoa học trái đất: “Quản lý sinh thái”
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Hợp chất trọng lượng phân tử cao”, “Hóa học của các hợp chất” và vv.

Có thể nộp quanh năm

136 000 rub ($2150)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Sinh học cơ bản và ứng dụng”
 • Khoa học trái đất: “Sinh thái”, “Khí tượng thủy văn”
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học “và vv.

Có thể nộp quanh năm

175 000 rub ($2700)

Từ tháng 9 đến tháng 6

 • Khoa học sinh học: “Sinh học toán học, tin sinh học”, “Sinh học phân tử “và vv.
 • Khoa học trái đất: “Hải dương học” và vv.
 • Sinh thái học: “Công nghệ y sinh”, “Công nghệ sinh học tế bào phân tử và công nghệ sinh học nano” và vv.
 • Hóa học: “Hợp chất trọng lượng phân tử cao”

Đến ngày 1/12/2019

Khóa học tiếng nga– 50 000 rub ($770) +13 000 rub ($200) cho mỗi môn bổ sung cho chuyên ngành đã chọn

Từ 01/02 đến 30/06/2020

 • Khoa học sinh học: “Sinh lý học”, “Hóa sinh”, “Sinh thái”, “Công nghệ sinh học”,. “Genomics và tin sinh học “và vv.
 • Khoa học trái đất: “Địa lý”, “Địa lý vật lý và khoa học cảnh quan”, “Địa lý kinh tế và xã hội”, “Sinh thái và sử dụng thiên nhiên”, “Sinh thái”, “Sử dụng thiên nhiên” và vv.
 • Hóa học: “Hóa hóc”, “Hóa phân tích”, “Ứng dụng hóa học phân tích”, “Hóa lý”, “Hóa dầu”, “Hóa học vật liệu xây dựng”, “Hóa lý” và vv.

Đên ngày 10/12/2019

81 000 rub ($1250)

Từ 10/02 đến 30/06/2020

 • Khoa học sinh học: “Sinh thái đất và quản lý đất”;
 • Khoa học trái đất: “Địa lý”, “Địa chất”, “Địa chất và tài nguyên khí hậu nước” và vv.
 • Hóa học: ”Hóa học cơ bản và ứng dụng”, “Phương pháp nghiên cứu hóa học và vật lý trong kiểm tra pháp y và môi trường và vv.
 • Khoa học sinh học: "Sinh học", “Đa dạng sinh học”, “Di truyền học”, “Khoa học đất” và vv.
 • Nông lâm nghiệp và thủy sản: “Lâm nghiệp”, “Kiến trúc cảnh quan”, “Nông học”

* Dưới đây là mẫu các chương trình giáo dục ở nhiều cấp độ khác nhau (đại học,cao học, nghiên cứu sinh). Để xem danh sách đầy đủ các chương trình, cũng như mức học phí và phần mô tả của chương trình, hãy sử dụng dịch vụ tìm kiếm.
Bạn đã chọn được chương trình phù hợp với mình? Đừng lãng phí thời gian và gửi đơn đăng ký học. Để làm điều này, đăng ký Tài khoản cá nhân của thí sinh và viết thư cho trường đại học. Ban phụ trách sinh viên nước ngoài sẽ trả lời bạn trong vòng mười ngày làm việc và cho bạn biết bạn cần phải làm gì tiếp theo.
Chia sẻ
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!