Thủ tục công nhận chứng chỉ giáo dục Nga ở nước ngoài - xác nhận (hợp pháp hóa) bằng tốt nghiệp Nga ở các nước khác

Sau khi tốt nghiệp trường đại học Nga, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp, được công nhận ở hầu hết các quốc gia. Nhưng giống như bất kỳ chứng chỉ giáo dục nào được cấp ở nước ngoài, nó phải trải qua thủ tục hợp pháp hóa trên lãnh thổ Liên bang Nga, và sau đó được công nhận (theo luật của quốc gia nơi văn bằng sẽ được trình bày).

Hợp pháp hóa là thủ tục xác nhận một tài liệu tại quốc gia phát hành, cho phép quyền trình bày nó ở nước ngoài.

Việc công nhận bằng tốt nghiệp nước ngoài là một xác nhận chính thức về tầm quan trọng của một nền giáo dục nhận được ở một quốc gia khác.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN HỢP PHÁP HÓA BẰNG ĐƯỢC CẤP TẠI NGA

Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài

 • Nếu có một thỏa thuận song phương giữa quốc gia cư trú của cựu sinh viên hủy bỏ hợp pháp hóa.1

Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài

 • Nếu tổ chức hoặc cơ quan nơi tài liệu được gửi không yêu cầu hợp pháp hóa (nhưng nó có thể được yêu cầu trong tương lai).

1 Theo dữ liệu của năm 2020 trong số các quốc gia có Azerbaijan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Belarus, Bulgaria, Bosnia và Herzegovina, Hungary, Việt Nam, Hy Lạp, Georgia, Ai Cập, Ấn Độ, Iraq, Iran, Tây Ban Nha, Ý, Yemen, Kazakhstan, Síp, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia , Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine, Phần Lan, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc, Estonia và các quốc gia khác. Thông tin chi tiết trên trang web của Trung tâm Thông tin Quốc gia về vấn đề công nhận giáo dục (sau đây là Trung tâm Quốc gia) hoặc tại đại sứ quán của nước bạn ở Liên bang Nga.

Trong các trường hợp khác, cần phải hợp pháp hóa tài liệu trước khi rời Nga. Nếu quốc gia của bạn không ký Công ước Hague, thì bạn cân phải làm hợp pháp hóa qua phòng lãnh sự, còn nếu quốc gia của bạn có ký Công ước Hague, thì cần apostile. Có một số cách:

Hình thức hợp pháp hóa

Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Hợp pháp hóa qua phòng lạnh sự (chỉ bản gốc)
Sẽ có giá trị ở nước nào
Ở quốc gia mà phòng lãnh sự quán đã hợp pháp hóa giấy tờ.
Địa chỉ liên hệ

Bước 1. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Địa chỉ: Moscow, phố 1-Neopalimovsk, 12, điện thoại: 8 (499) 244 37 97

Bước 2. Ở phòng lạnh sự nước của bạn (nước xuất phát) tại Liên Bang Nga.

Bộ hồ sơ xin học bao gồm
 1. Đơn đăng ký (mẫu có thể được tải xuống trên trang web của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga)
 2. Giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu)
 3. Bằng
 4. Cuống giấy trả phí nhà nước
Người có quyền nộp hồ sơ
Người cầm bằng tốt nghiệp hoặc đại diện của họ (người thân, người quen ở Nga). Tuy nhiên, không cần thiết giầy tờ xác nhận mối quan hệ của họ với cựu sinh viên.
Cách nộp hồ sơ
Đích thân thí sinh phải nộp
Thời gian làm
là 5 ngày làm việc
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Apostille bằng (bản gốc)
Sẽ có giá trị ở nước nào
Tại các quốc gia thành viên của Công ước Hague năm 1961 (có thể xem trên trang web của công ước
Địa chỉ liên hệ
Các bộ phận của Rosobrnadzor (Dịch vụ giám sát liên bang trong giáo dục và khoa học) của Nga trong khu vực. Xem địa chỉ của bộ phận đấy tại đây.
Bộ hồ sơ xin học bao gồm
 1. Đơn xin
 2. Bản gốc của bằng
Người có quyền nộp hồ sơ
Người có bằng cấp hoặc người đại diện theo pháp luật của anh ta (cần có giấy ủy quyền có công chứng).
Cách nộp hồ sơ
Đích thân thí sinh phải nộp
Thời gian làm
5 5 ngày làm việc
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Apostille bản sao công chứng của văn bằng
Sẽ có giá trị ở nước nào.
Tại các quốc gia thành viên của Công ước Hague năm 1961, chấp nhận các bản sao giấy tờ qua Apostille như giấy tờ bản gốc (bạn cần biết trước tại quốc gia của mình hoặc nơi bạn sẽ di chuyển đến)
Địa chỉ liên hệ
Trong tổng cục theo vùng lãnh thổ của Bộ Tư pháp (danh sách các trang web).Chẳng hạn, ở Moskva – Tổng cục chính của Bộ Tư pháp của thành phố Moskva. Tel.: 8 (499) 124-24-26, (499  940-36-12, ru77@minjust.ru
Bộ hồ sơ xin học bao gồm
 1. Đơn xin
 2. Bản sao bằng được công chứng
Người có quyền nộp hồ sơ
Người cầm bằng tốt nghiệp hoặc đại diện của họ (người thân, người quen ở Nga). Tuy nhiên, không cần thiết giầy tờ xác nhận mối quan hệ của họ với cựu sinh viên.
Cách nộp hồ sơ
Đích thân nộp hay gửi qua bưu điện
Thủ tục dài hơn và tốn thời gian hơn đòi hỏi phải điền thêm yêu cầu. Và sau đó, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không bị từ chối hợp pháp hóa và đến lúc đó bạn sẽ trả phí. Một cách đơn giản hơn là nhờ ai đó trong số những người quen của bạn ở Nga đích thân nộp tài liệu hộ.
Thời gian làm
3 ngày làm việc
Sẽ có giá trị ở nước nào
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Ở quốc gia mà phòng lãnh sự quán đã hợp pháp hóa giấy tờ
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Tại các quốc gia thành viên của Công ước Hague năm 1961 (có thể xem trên strang web của công ước)
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Tại các quốc gia thành viên của Công ước Hague năm 1961, chấp nhận các bản sao giấy tờ qua Apostille như giấy tờ bản gốc (bạn cần biết trước tại quốc gia của mình hoặc nơi bạn sẽ di chuyển đến)
Địa chỉ liên hệ
 • Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài Bước 1. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Địa chỉ: Moscow, phố 1-Neopalimovsk, 12, điện thoại.: 8 (499) 244 37 97
 • Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài Bước 2. Ở phòng lạnh sự nước của bạn (nước xuất phát) tại Liên Bang Nga
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Các bộ phận của Rosobrnadzor (Dịch vụ giám sát liên bang trong giáo dục và khoa học) của Nga trong khu vực. Xem địa chỉ của bộ phận đấy tại đây.
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Trong tổng cục theo vùng lãnh thổ của Bộ Tư pháp (danh sách các trang web). Chẳng hạn, ở Moskva – Tổng cục chính của Bộ Tư pháp của thành phố Moskva. Tel.: 8 (499) 124-24-26, (499) 940-36-12, ru77@minjust.ru
Bộ hồ sơ xin học bao gồm
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
 1. Đơn đăng ký (mẫu đơn có thể được tải xuống trên trang web của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga)
 2. Giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu)
 3. Bằng
 4. Cuống giấy trả phí nhà nước
 1. Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
  Đơn xin
 2. Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
  Bản gốc của bằng
 1. Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
  Đơn xin
 2. Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
  Bản sao bằng được công chứng
Người có quyền nộp hồ sơ
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Người cầm bằng tốt nghiệp hoặc đại diện của họ (người thân, người quen ở Nga). Tuy nhiên, không cần thiết giầy tờ xác nhận mối quan hệ của họ với cựu sinh viên.
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Người có bằng cấp hoặc người đại diện theo pháp luật của anh ta (cần có giấy ủy quyền có công chứng).
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Người cầm bằng tốt nghiệp hoặc đại diện của họ (người thân, người quen ở Nga). Tuy nhiên, không cần thiết giầy tờ xác nhận mối quan hệ của họ với cựu sinh viên.
Cách nộp hồ sơ
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Đích thân thí sinh phải nộp
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Đích thân thí sinh phải nộp
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
Đích thân nộp hay gửi qua bưu điện
Thủ tục dài hơn và tốn thời gian hơn đòi hỏi phải điền thêm yêu cầu. Và sau đó, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không bị từ chối hợp pháp hóa và đến lúc đó bạn sẽ trả phí. Một cách đơn giản hơn là nhờ ai đó trong số những người quen của bạn ở Nga đích thân nộp tài liệu hộ.
Thời gian làm
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
5 ngày làm việc
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
5 ngày làm việc
Hợp pháp hóa chứng chỉ giáo dục của Nga ở nước ngoài
3 ngày làm việc

Như có thể thấy từ bảng, bạn cần đích thân nộp tài liệu để hợp pháp hóa tài liệu ở Nga hoặc thông qua các đại diện được ủy quyền (ngoại trừ Apostille các bản sao). Do đó, điều cực kỳ quan trọng là hợp pháp hóa văn bằng Nga của bạn trước khi rời Liên bang Nga, sau khi xác định các yêu cầu (của các quốc gia, nhà tuyển dụng, trường đại học).

Việc lựa chọn hình thức hợp pháp nào tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia nơi bạn sẽ đến và vào các kế hoạch của bạn

Ở Nga hợp pháp hóa qua lãnh sự hoạc làm apostille bản sao công chứng của giấy tờ là nhanh và rẻ nhất. Nhưng cái đầu tiên sẽ chỉ hoạt động ở quốc gia, mà lãnh sự quán của họ đã làm thủ tục hơp pháp hóa, còn cái thứ hai không được chấp nhận ở mọi nơi. Nếu bạn có ý định tiếp tục học không chỉ ở quê hương, mà còn ở các quốc gia khác, tốt hơn là làm apostille của bản gốc, vì nó sẽ có hiệu lực ở hơn 100 quốc gia tham gia Công ước Hague.

Điều đáng nhớ là một số quốc gia yêu cầu apostille cho văn bằng được cấp ở Liên bang Nga, bất chấp sự tồn tại của các hiệp ước song phương bãi bỏ hợp pháp hóa. Nhưng đồng thời, có những quốc gia không phải là thành viên của Công ước Hague, nhưng công nhận apostille.

Lưu ý! Trong trường hợp chọn sai hình thức hợp pháp hóa, bạn sẽ phải quay lại Nga để làm lại hoặc giao phó việc này cho người được ủy quyền và điều này gây tốn thời gian và tiền.

Trong tương lai, bạn có thể cần công nhận lại bằng tốt nghiệp được cấp tại Nga tại quốc gia cư trú của bạn. Nga liên tục ký các thỏa thuận liên chính phủ để tạo thuận lợi cho thủ tục này cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nga Hiện tại, đã có các thỏa thuận liên quan với hơn 60 quốc gia. Ngoài ra, Liên bang Nga là thành viên của các công ước về công nhận Bangkok (1983) và Lisbon (1997). Thỏa thuận này có thể được tìm thấy trên trang web của Trung tâm Quốc gia.

Chia sẻ trên mạng xã hội