Sự kiện – 2020

Events
© MISIS

Triển lãm giáo dục và các sự kiện khác mà các trường đại học Nga tham gia.


Các hoạt động hướng nghiệp nhằm tuyển chọn học sinh và sinh viên tài năng
Từ tháng 01 – 05 năm
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
"Những ngày Bách khoa tại Berlin 2020"
Từ ngày 06 – 07 tháng 02 năm
Berlin (Đức)
Triển lãm "Giáo dục và nghề nghiệp"
Từ ngày 13 – 15 tháng 02 năm
Minsk (Belarut)
Triển lãm "Giáo dục quốc tế"
Từ ngày 19 – 20 tháng 02 năm
Atyrau, Aktau (Kazakhstan)
Triển lãm quốc gia – giới thiệu các dịch vụ giáo dục "Triển lãm giáo dục Liên bang Nga – 2020"
Từ ngày 15 – 17 tháng 03 năm
Ulan Bato (Mông Cổ)
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!