Có giới hạn độ tuổi để nhập học vào các trường đại học Nga?

Pháp luật Nga không giới hạn độ tuổi của thí sinh, nghĩa là về nguyên tắc, không bao giờ là quá muộn để trở thành sinh viên. Để thi vào trường đại học Nga thì ít nhất phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp giáo dục trung cấp nghề và trình bầy giấy chứng nhận điều này. Giấy chứng nhận phải được cấp theo mẫu được quy định. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem phần "Yêu cầu của Nga đối với tài liệu giáo dục nước ngoài". Yêu cầu đối với bộ hồ sơ phụ thuộc vào cơ sở giáo dục đại học và chương trình mà bạn dự định thi vào. Tốt nhất là nên là làm rõ yêu cầu trực tiếp tại trường đại học. Điều này có thể làm được bằng cách viết cho người phụ trách chương trình mà bạn quan tâm tới hoặc bằng cách đăng ký Tài khoản cá nhân của thí sinh và gửi đơn trức tiếp vào trường.