Học phí trung bình tại các trường đại học Nga là bao nhiêu? Có thể thanh toán theo đợt?

Học tại các trường đại học Nga là sự kết hợp tốt nhất giữa giá cả và chất lượng. Học phí vào khoảng từ 1 đến 6 nghìn usd cho 1 năm học (tùy thuộc vào thành phố, chương trình học và trường). Nói chung thì học phí tại Nga thấp hơn so với Châu Au và Mỹ. Đa số trường đại học Nga chấp nhận hình thức thanh toán theo học kỳ. Nếu bạn muốn biết học phí theo một chuyên ngành nhất định hãy sử dụng dịch vụ tìm kiếm của chúng tôi. Trong phần mô tả của mỗi chương trình bạn sẽ tìm thấy mức học phí. Thêm thông tin về học phí ở Nga tại đây.