Sinh viên nước ngoài có thẻ vừa học vừa làm được không?

Có, sinh viên nước ngoài có thể làm việc tại trường đại học hoặc tại các tổ chức liên quan đến trường vào thời gian rảnh. Đôi khi các ban phụ trách sinh viên nước ngoài của các trường đại học giúp sinh viên tìm kiếm việc làm – thường thì, đây là công việc theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp này không cần phải xin giấy phép của Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Nga. Trong những trường hợp khác thì phải cần giấy phép, giấy chỉ được cấp cho sinh viên học toàn thời gian tại các trường đại học của Nga được công nhận bởi nhà nước Họ chỉ có thể làm việc theo nghề được chỉ định trong giấy phép và trong khu vực (thành phố) nơi có trường đại học của họ. Tuy nhiên, bạn không nên mong đợi rằng việc làm thêm sẽ đủ đẻ chi trả các chí phí sinh hoạt hàng tháng (khoảng 300-400 usd một tháng). Quá trình học ở trường đại học Nga khá là căng thẳng, sinh viên còn có tài liệu để tự nghiên cứu, vì vậy sinh viên không có nhiều thời gian rảnh. Tốt nhất là nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình hoặc tiết kiệm trước một số tiền nhất định để chi trả cho các chi phí để không bị phân tâm trong việc học tập. Thông tin chi tiết về việc làm cho sinh viên nước ngoài ở Nga tại đây.