Tốt nghiệp trường đại học ở Nga xong tôi có thể nhận quốc tịch Nga không?

Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp một trường đại học Nga có thể nhận được quốc tịch Nga, và thậm chí tiến hành điều này theo con đường đơn giản hóa, nếu một số điều kiện được đáp ứng: anh ta phải được đào tạo theo các chương trình giáo dục cơ bản được công nhận nhà nước tại một trường đại học nhà nước ở Nga. Ngoài ra, cần phải làm việc ở Nga theo ngành trong tổng cộng ít nhất ba năm trước khi nộp đơn. Điều này sẽ cần phải được xác nhận khi nộp đơn xin quốc tịch – nộp sổ lao động hoặc bản sao của sổ, được chứng nhận bởi người thuê nhân công theo quy định, cũng như cung cấp các tài liệu cần thiết khác. Để biết thêm thông tin về quá trình nhận quốc tịch, hãy xem trang web của Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Nga.