Học xong khoa dự bị tôi có cần phải qua kỳ thi tuyển sinh để vào học chương trình cơ bản?

Nếu bạn học tại khoa dự bị (PO) của một trường đại học Nga bằng chi phí của Chính phủ Liên bang Nga, thì khi kết thúc khóa đào tạo, bạn sẽ cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nga. Những người đã vượt qua bài kiểm tra sẽ tự động được vào chương trình đào tạo cơ bản tại trường đại học theo phân phối. Trong trường hợp nêu trên bạn sẽ không cần phải làm bài thi bổ sung vì bạn đã qua vòng tuyển khi làm bài thi để nhận suất học bổng.

Nói đến tuyển sinh để học theo chế độ tự trả tiền thì mỗi trường có yêu cầu riêng. Sau khi hoàn thành khóa học khoa dự bị theo chế độ tự trả học phí, thì sinh viên phải thi tiếng Nga evà mấy môn theo chuyên ngành. Sau đó sinh viên sẽ được nhận giấy chứng nhận ghi rõ những môn đã học, số lượng giờ học và điểm. Nếu bạn thi vào học bằng cử nhân vào chính trường mà đã hoàn thành khoa dự bị, thì những môn thi ở trên sẽ được tính là môn thi của kỳ tuyển sinh. Nếu bạn quyết định vào học chương trính cơ bản ở trường đại học khác thì có thể là bạn sẽ phải thi lại một lần nữa. Chẳng hạn, để vào học cử nhân về “Toán học”, bạn cần phải thi tiếng Nga, toán và tin học / vật lý; ngành “Hóa học” thì hóa, tiếng Nga, toán, chuyên ngành “ngôn ngữ học” – tiếng Nga, ngoại ngữ, lịch sử / nghiên cứu xã hội. Các môn thi phụ thuộc vào trường đại học. Cần lưu ý rằng đây chỉ là thông tin chung và yêu cầu của các trường đại học là khác nhau. Do đó, trước khi đưa ra quyết định, tốt hơn là làm rõ thủ tục hành nhập học sau khi kết thúc khoa dự bị. Bạn có thể làm việc này thông qua Tài khoản cá nhân của thí sinh trên trang web của chúng tôi – đăng ký và gửi thư vào trường đại học mà ban quan tâm, bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 10 ngày làm việc.