Tôi có nhất thiết phải mua bảo hiểm y tế trong thời gian học ở Nga?

Theo luật pháp Nga, từ năm 2016, công dân nước ngoài phải mua bảo hiểm y tế ngay sau khi đến Nga. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, số tiền bảo hiểm tối thiểu cho công dân nước ngoài đã tăng lên 100.000 rúp ($ 1740), điều này phải được ước tính khi đi làm bảo hiểm y tế tự nguyện. Sinh viên có thể tự mua bảo hiểm tại công ty bảo hiểm hoặc có thể mua với sự giúp đỡ của đại diện ban phụ trách sinh viên nước ngoài. Tuyệt đối tất cả sinh viên nước ngoài phải tự mua bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế tự nguyện có giá từ 6000 đến 9000 rub (100-150 usd) một năm. Bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích hơn trong phần “Chăm sóc y tế".