Thủ tục hồ sơ nhập học đại học Nga bào gồm giấy tờ gì?

Yêu cầu đối với hồ sơ nhập học có thể khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và chương trình, vì vậy hãy xác minh thông tin này trong trường đại học đã chọn. Thông thường,để nhập vào một trường đại học Nga, người nước ngoài cần thu thập năm tài liệu. Tài liệu đầu tiên là tờ khai, mẫu đơn thường có trên trang web của trường đại học. Tài liệu thứ hai là bản sao hộ chiếu, mà bạn sẽ dùng để vào Nga. Tài liệu thứ ba- giấy chứng nhận về trình độ học vấn đã có. Vi du, bạn chuẩn bị thi vào cao học, thì cần phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ cử nhân. Bạn cũng sẽ cần một giấy chứng nhận y tế về việc không có bệnh và chống chỉ định cho đào tạo, và giấy chứng nhận về việc không nhiễm HIV. Tìm hiểu về các yêu cầu cho gói hồ sơ tại đây.