Sau khi tốt nghiệp và ra trường có thể ở lại Nga làm việc được không?

Đáng tiếc, không dễ để làm việc này. Trong thời gian học tại Nga sinh viên ở lại trong nước với visa du học. Sau khi ra trường bạn không thể ở lại Nga và đi xin việc nếu không có visa lao động và giấy phép lao động. Tất cả các thông tin về những giấy tờ cần thiết đê lưu trú hợp pháp tại Nga sau khi hoàn thành khóa học tại cơ sở giáo dục đại học có sẵn trên trang web của Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Nga. Nhưng bạn cũng có thẻ đi làm khi đang đi học. Thêm thông tin tại đây.