Tôi có thể mua bảo hiểm y tế tại nước tôi?

Các công ty nước ngoài, thường hay cung cấp bảo hiểm du lịch không bao gồm điều trị theo kế hoạch tại các tổ chức y tế Nga. Để nhận được hỗ trợ y tế chất lượng cao và kịp thời khi học tập tại Nga bạn cần mua hợp đồng bảo hiểm y tế tự nguyện (DMS) từ một công ty Nga. Nó bao gồm tập hợp các dịch vụ y tế cần thiết tối thiểu, bảo hiểm này được chấp nhận tại các phòng khám và bệnh viện – bạn có thể chọn phòng khám nằm gần nơi bạn sẽ sống và học tập. Nếu có bảo hiểm y tế tự nguyện thì bạn sẽ không cần phải trả thêm tiền khám cho cách dịch vụ theo tiêu chuẩn, chỉ cần trình diễn bảo hiểm và thẻ sinh viên hoặc hộ chiếu. Bạn có thể hỏi ban phụ trách sinh viên nước ngoài, họ sẽ hướng dẫn chi tiết về cách mùa bảo hiểm. Xem thêm trong phần “Chăm sóc y tế".