Nga phân bổ suất học bổng của nhà nước theo quy tắc nào?

Số lương suất học bổng được phân bổ cho một quốc gia phụ thuộc vào các thỏa thuận liên chính phủ. Sự hợp tác càng tích cực, thì càng nhiều sinh viên ngoại quốc có cơ hội học tại trường đại học của Nga. Chẳng hạn, theo Rossotrudnichestvo, trong năm học 2016/2017, 855 suất đã được phân bổ cho công dân Việt Nam, Trung Quốc - 830 suất, Kyrgyzstan - 400 suất, Tajikistan - 342 suất, Uzbekistan - 150 suất. Để làm rõ số lượng suất học theo ngân sách được phân bổ trong năm nay, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán LB Nga tại quốc gia của bạn hoặc văn phòng đại diện của Rossotrudnichestvo - Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RCSC). Nên nhớ rằng các suất theo ngân sách được chỉ định cho các ngành học nhất định. Ví dụ, nếu một dự án chung để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang được triển khai ở nước bạn, thì các kỹ sư năng lượng và những người sẽ làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai sẽ được ưu tiên hàng đầu để nhận các suất theo hạn ngạch.

Xem thêm thông tin về phân bổ suất học bổng theo các quốc gia trong bài viết.