Làm thế nào để gia hạn visa du học?

Để gia hạn visa du học Nga, sinh viên quốc tế phải liên hệ với nhân viên phụ trách trường đại học nơi mình đang học. Theo quy định, các trường đại học luôn có một bộ phận chuyên giải quyết vấn đề visa và các vấn đề về di trú. Bạn phải gửi hồ sơ xin gia hạn lên bộ phận này không trễ hơn 45 ngày (ở một số trường đại học trong 20-30 ngày) trước khi visa hết hạn. Hồ sơ phải có bản gốc và bản sao hộ chiếu, thẻ di trú, đăng ký, giấy xác nhận thanh toán lệ phí nhà nước, ảnh. Bạn cũng có thể phải bổ sung thêm bản sao hợp đồng đào tạo (nếu sinh viên du học tự túc) hoặc quyết định của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga (nếu sinh viên đang học theo học bổng nhà nước), trích lục quyết định, mẫu đơn đã điền. Đây chỉ là danh sách gần đúng, bạn phải liên hệ đế biết chính xác các loại giấy tờ cần chuẩn bị. Nhân viên bộ phận này sẽ kiểm tra bộ hồ sơ và chuyển chúng cho đơn vị trực thuộc theo khu vực lãnh thổ của Bộ Nội vụ về các vấn đề di trú. Để biết thêm thông tin chi tiết về visa du học, bạn có thể tham khảo tại mục này trên website.