Tôi đang theo học tại một trường đại học ở nước tôi. Tôi có thể chuyển sang học tại một trường đại học của Nga không?

Chuyển từ bất kỳ trường đại học nước ngoài nào sang một trường đại học Nga theo luật "Về giáo dục" của Liên bang Nga là không thể. Người nước ngoài phải thi vào năm thứ nhất của một trường đại học Nga. Sau khi nhập học, sinh viên nước ngoài có thể giấy chứng nhận nói rằng anh ta đã hoàn thành một số khóa học nhất định tại trường đại học quốc gia của mình. Hội đồng đặc biệt sẽ xem xét, và đưa ra quyết định chuyển sinh viên nước ngoài sang một khóa học tương ứng với tài liệu mà anh ta trình bày.

Tuy nhiên bạn chỉ có thể thi vào chương trình đào tạo bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng tại trường đại học của bạn. Ví dụ, nếu bạn tốt nghiệp bằng cử nhân, bạn có thể nộp đơn vào cao học của một trường đại học Nga. Tìm hiểu thêm về các cấp độ giáo dục của Nga ở đây.