Tôi đang theo học tự túc ở trường đại học Nga. Tôi có thể nhận học bổng của Chính Phủ LB Nga khi thi vào bậc học tiếp theo?

Có, điều này là có thể. Trong trường hợp này, bạn nộp đơn xin hạn ngạch trên cơ sở chung và sẽ nhận học bổng dựa trên kết quả của kỳ thi tuyển sinh. Lựa chọn cạnh tranh diễn ra tại quốc gia mà bạn là công dân – tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga hoặc, và nếu khống có thì tại Đại sứ quán Liên bang Nga. Cần phải chuẩn bị trước cho kỳ thi học bổng, chỉ có các thí sinh tài năng nhất mới qua được sự cạnh tranh. Đầu tiên, nghiên cứu quá trình nhận học bổng của Chính Phủ, chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết, kiểm tra xem bạn nói tiếng Nga ở trình độ nào – bạn có thể làm điều này bằng cách làm bài kiểm tra tiếng Nga của chúng tôi cho người nước ngoài. Lưu ý, kiến thức về tiếng Nga là một lợi thế bổ sung, được xem xét bởi ủy ban tuyển sinh.