Những trường đại hoc của Nga nào có suất học bổng cho sinh viên nước ngoài?

Thông thường, học bổng không phải do các trường đại học, mà là do nhà nước cấp. Hàng năm Chính phủ LB Nga phân bổ 15 000 suất học bổng cho sinh viên nước ngoài tại các trường đại học Nga. Số lương suất học bổng được phân bổ cho từng quốc gia phụ thuộc vào các thỏa thuận giữa các quốc gia với Nga. Có bao nhiêu học bổng (hạn ngạch) được phân bổ cho quốc gia của bạn có thể được biết tại văn phòng đại diện của Rossotrudnichestvo ở nước bạn. Hỏi luôn tại đấy làm thế nào để xin học bổng.

Một số trường đại học Nga có điều kiện để phân bổ các khoản tài trợ của riêng họ để đào tạo và hỗ trợ sinh viên tài năng. Để làm rõ thông tin về sự sẵn có của các khoản tài trợ như vậy, xin vui lòng liên hệ với đại diện của ban phụ trách sinh viên nước ngoài của trường đại học mà bạn quan tâm. Thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại đây. Hoặc có thể đăng ký Tài khoản cá nhân của thí sinh và gửi đơn trực tiếp vào trường, thao tác này là hoàn toàn miễn phí.