Người nước ngoài có thể học tại các trường đại học ở Nga miễn phí không?

Có, điều này là có thể. Có một số phương án đề người nước ngoài có thể học miễn phí ở Nga. Ví dụ, họ có thể tham gia vào các cuộc thi olympic. Nhiều trường đại học tổ chức các cuộc thi trí tuệ đặc biệt cho các thí sinh nước ngoài, người chiến thắng và người đoạt giải thưởng trong vòng cuối có thể được nhập học vào trường đại học mà không cần thi bổ sung và tiếp tục học miễn phí hoặc nhận được nhiều ưu đãi khi nhập học. Ngoài ra, người nước ngoài có thể nộp đơn xin học bổng nhà nước (hạn ngạch của Chính phủ Liên bang Nga). Hơn nữa, một số người nước ngoài có thể học trên cơ sở ngân sách ngang tầm với người Nga.

Xem thêm tại đây: "5 bước để thi vào đại học Nga”, “Các cuộc thi olympic cho thí sinh nước ngoài”.

Nên nhớ là trong tất cả các trường hợp được liệt kê ở trên, chỉ có học phí là miễn phí, sinh viên nước ngoài sẽ cần tiền để sang đến trường đại học, cũng như trả tiền bảo hiểm y tế, nhà ở, chi phí hàng ngày.