Tôi có thể học ở Nga nếu không biết tiếng Nga không?

Có, đây là một trong những lợi thế của việc học tập tại Nga. Nhiều trường đại học Nga cung cấp chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm chương trình phù hợp. Để làm việc này ở ô “Ngôn ngữ học” hãy chọn tiếng Anh. Xem thêm trong phần "Estudos na língua inglesa".

Ngoài ra có thể học tiếng Nga tại khoa dự bị cho người nước ngoài hoặc tại các khóa dạy tiếng Nga trong trường đại học. Sinh viên nhận được suất học bổng học miễn phí trong vòng cả năm tại khoa dự bị. Khoảng thời gian đó là vừa đủ để có được kiên thức tiếng Nga cần thiết để vào học chương trình cơ bản bằng tiếng Nga. Xem thêm trong phần "Thông tin về học tiếng Nga".