Tôi đang học tại trường đại học Nga theo suất học bổng của Chính Phủ LB Nga (hạn ngạch). Tôi có thể chuyển sang trường khác học mà vẫn giữ học bổng hay không?

Về mặt lý thuyết điều này là có thể. Theo Cơ quan Liên bang "Rossotrudnichestvo", vấn đề chuyển từ trường đại học này sang trường đại học khác, cũng như từ chuyên ngành này sang chuyên ngành khác, thuộc trách nhiệm của Bộ khoa học và đào tạo đại học của Liên bang Nga (Bộ chính sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đại học và chính sách thanh niên – Matxcơva, Brusov pereulok, dom 21, tel: 7 (495) 547-13-07, e-mail: apply@minobrnauki.gov.ru).

Để xin chuyển người nước ngoài cần phải có bộ giấy tờ sau đây:

  • Đơn xin chuyển với nội dung tự do;
  • Sự đồng ý chính thức của trường đại học nơi công dân nước ngoài hiện đang học;
  • Sự đồng ý chính thức của trường đại học mà một công dân nước ngoài dự định chuyển đến học;
  • Sự đồng ý của cơ quan nhà nước của quốc gia đã gửi sinh viên sang học.

Sau khi gửi các giấy tờ cần thiết Bộ khoa học và đào tạo đại học của Liên bang Nga sẽ đưa ra quyết định về việc chuyển trường.