Khi nào bắt đầu mùa tuyển sinh cho các suất học bổng của chính phủ Nga?

Thời hạn nộp đơn xin học bổng thường được công bố hàng nằm vào thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2. Phải theo dõi thời hạn nộp đơn trên trang web của Bộ khoa học và đào tạo đại học của Liên bang Nga và Rossotrudnichestvo. Trên đó họ công bố cả danh sách giầy tờ cần đề đăng ký tuyển chọn và ngày giờ bắt đầu của các cuộc thi.

Đối với các khu vực và quốc gia khác nhau thời hạn tuyển là khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm của hệ thống giáo dục của từng quốc gia. Ví du, trong năm học 2018/2019 thí sinh từ Kyrgyzstan phải nộp hồ sơ đến ngày 19/02, Ukraine – đến 23/03, Armenia – đến 02/03. Để làm rõ thời gian của chiến dịch tuyển chọn, cũng như tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc nhận học bổng, bạn nên liên hệ với văn phòng của Rossotrudnichestvo hoặc Đại sứ quán Liên bang Nga ở nước bạn.