Thời hạn nộp hồ sơ xin học vào trường đại học Nga là bao giờ?

Thời hạn nộp hồ sơ cho các trường đại học Nga và kỳ thi tuyển sinh được phê duyệt theo lệnh của Bộ khoa học và đào tạo đại học của Liên bang Nga cho mỗi năm học. Dựa trên lệnh của Bộ các trường công bố thời gian tuyển sinh riêng của họ trên các trang thông tin của trường. Năm học 2018/2019, kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học Nga đã diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7. Thời hạn nộp hồ sơ và thời gian tổ chức kỳ thi bổ sung, xin vui lòng kiểm tra trên trang web của các trường đại học đã chọn hoặc thông qua đại diện của ban phụ trách sinh viên nước ngoài của họ. Để liên hệ với họ hãy đắng ký Tài khoản cá nhân của thí sinh và viết trực tiếp cho họ càng sớm càng tốt. Thí sinh từ các quốc gia bắt buộc phải có thị thực khi nhập cảnh khi nộp hồ sơ phải tính đến việc sẽ mất khoảng hai tháng để cấp giấy mời và nhận visa du học. Xem thêm trong phần “Visa du học vào Nga”.