Tôi muốn thi vào trường đại học của Nga. Nên bắt đầu từ đâu?

Trên trang studyinrussia.ru có tất cả các thông tin cần thiết cho các ứng viên nước ngoài muốn học tập tại Nga. Chúng tôi đã làm một hướng dẫn chi tiết về ”5 bước để thi vào trường đại học Nga”. Hãy nghiên cứu cẩn thận, và bạn sẽ biết được cách chọn trường đại học và chương trình học, những giấy tờ nào cần thiết để nhập học,lựa chọn cạnh tranh diễn ra như nào, làm thế nào để nhận được giấy mời và xin visa du học. Ngoài ra, hãy vào trang của trường đại học, xem họ chiếm vị trí nào trong bảng xếp hạng và cung cấp những gì cho sinh viên nước ngoài. Trên trang web của chúng tôi có một dịch vụ tìm kiếm tiện lợi – sử dụng nó để tìm chương trình đào tạo phù hợp, sau đó đăng ký Tài khoản cá nhân và gửi đơn trực tiếp đến trường đại học mà bạn quan tâm, bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng mười ngày.