Thông tin cho các đối tác

Bạn có thể đặt banner này trên trang web của bạn với một liên kết bắt buộc sang trang studyinrussia.ru.

Chọn kích thước phù hợp:

468*60
160*120
180*150
250*250
300*250
240*400
336*280
298*160 (dành cho cơ quan đại diện của Rossotrudnichestvo)
728*90