Cuộc sống ở Nga

Quyết định đến học ở một nước khác khác là một bước khá quan trọng. Rốt cuộc, bạn sẽ phải đắm mình vào một nền văn hóa khác, sẽ phải thích nghi với điều kiện sống mới, sẽ phải làm quen với đặc điểm của khí hậu, sẽ dần dần học tiếng Nga và sẽ phải tìm hiểu đặc điểm của tính cách của người dân địa phương. Có thể nói ngay là mặc dù thực tế là đôi khi người Nga tỏ ra khá ủ rũ và bất lịch sự, nhưng thực tế hầu hết mọi người ở nước chúng tôi đều là những người cảm thông và tốt bụng, họ thích giao tiếp và tiếp khách, họ sẵn sàng giúp đỡ trong tình huống khó khăn. Thế nên bạn không nên sợ khó khăn! Điều chính là chuẩn bị đúng cách tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết để nhập cảnh, cũng như cư trú hợp pháp và học tập tại Nga.
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!