Cuộc sống ở Nga

Bạn định đến Nga du học? Trong mục này, chúng tôi đã thu thập tất cả thông tin cần thiết về hồ sơ cần chuẩn bị để đến và học tập tại Nga. Hãy tìm hiểu rõ hơn về thủ tục cấp visa du học, luật di trú cũng như các thông tin quan trọng về vấn đề việc làm cho sinh viên nước ngoài. Ngoài ra, trong mục này bạn cũng được tìm hiểu thêm về văn hóa, điều kiện sống, khí hậu, sở thích và truyền thống của người Nga.