Điều kiện sống

Tất nhiên, rất khó để dự đoán những gì đang chờ bạn trong thời gian học ở nước khác, một số tình huống chỉ làm rõ được thông qua kinh nghiệm của bản thân, nhưng cũng có những điều mà có thể biết trước được. Chúng tôi đã chuẩn bị một số bài viết hữu ích. Sau khi đọc chúng, bạn sẽ biết được trung bình bạn sẽ cần bao nhiều tiền để trang trai cuộc sống ở Nga, giá thuê nhà là bao nhiêu, chi phí cho thực phẩm và đi lại phương tiện nhà nước là bao nhiêu, chi phí bảo hiểm y tế là bao nhiêu, sinh viên có những lợi ích nào. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về tình trạng an ninh ở Nga, về cuốc sống giải trí, sẽ nói người Nga thích ăn gì, sẽ mô tả các đặc điểm khí hậu ở các khu vực khác nhau của đất nước rộng lớn của chúng tôi.