Tiếng Nga

Nếu bạn muốn học ở Nga, nhưng không biết tiếng Nga, điều đó không thành vấn đề, nhiều trường đại học cung cấp chương trình học bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trong các trường đại học có các khóa học tiếng Nga cho sinh viên từ các quốc gia khác, thông thường một năm là đủ để nắm vững những điều cơ bản của ngôn ngữ. Trước khi bắt đầu nghiên cứu chuyên ngành đã chọn, bạn có thể học tại các khoa dự bị của các trường đại học Nga cho người nước ngoài trong vòng một năm. Thông thường, chương trình khóa học bao gồm 20-36 giờ học tiếng Nga mỗi tuần, cũng như một số môn học phổ thông, tùy thuộc vào ngành học sau này. Bạn có thể đánh giá trình độ kiến thức tiếng Nga của bạn ngay bây giờ bằng cách làm thử bài test của chúng tôi.