Bài kiểm tra tiếng nga cho học sinh nước ngoài

Bài kiểm tra tiếng nga cho học sinh nước ngoài
© SUSU
Trả lời các câu hỏi và xác định mức độ thành thạo tiếng Nga của bạn.
Thời gian làm bài: 15 phút. Xin vui lòng không sử dụng từ điển. Số điểm tối đa: 25.
Câu hỏi 

Правильных ответов: из

Chia sẻ trên mạng xã hội