Hợp pháp hóa chính chỉ giáo dục

Để bắt đầu học tại một trường đại học Nga, điều quan trọng là thí sinh nước ngoài phải chuẩn bị trước bộ hồ sơ giấy tờ cần phải nộp khi đi xin học. Trước tiên, bạn cần trải qua thủ tục hợp pháp hóa văn bằng, thông thường có thể được thực hiện tại lãnh sự quán Liên bang Nga, nhưng cũng có các phương án khác - bạn sẽ tìm thấy chi tiết trong phần này. Một số quốc gia đã ký kết thỏa thuận đặc biệt với Nga, do đó chứng chỉ giáo dục nước ngoài được công nhận là hợp lệ tự động. Tìm hiểu xem quốc gia của bạn có trong danh sách này hay không bằng cách đọc bài viết về hợp pháp hóa của chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học Nga và nhận bằng tốt nghiệp, bạn sẽ cần làm lại thủ tục hợp pháp hóa - lần này trên lãnh thổ của Liên bang Nga để chứng chỉ giáo dục của bạn có giá trị ở nước ngoài.