Thông tin chung

Các trường đại học Nga cung cấp hình thức học khác nhau. Đây có thể là hình thức học toàn thời gian.Điều này có nghĩa là sinh viên phải đến trường và lên lớp để học. Còn có phương án là học tại chức – nghĩa là lớp học sẽ diễn ra vào buổi chiều và vào ngày nghỉ. Ngoài ra còn có hình thức học bán thời gian. Sinh viên sẽ tham gia một khóa học giới thiệu cơ bản và sau đó sẽ tự học ở nhà theo chương trình học được sắp xếp sẵn và sau đó sẽ đến trường để thi và viết bài kiểm tra. Trình độ giáo dục đại học cũng khác nhau: bạn có thể theo học chương trình cử nhân, đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, chương trình học bổ túc và nâng cao trình độ mà cũng có thể học tiếng Nga.