Hình thức học

Chế độ học tập
© MISIS

Các trường đại học Nga cung cấp cho thí sinh mấy hình thức học: toàn thời gian, bán thời gian, học hàm thụ, học chiều, học từ xa. Mỗi hình thức học có lợi thế riêng. Hãy tìm hiểu thêm về hình thức học ở Nga.

Học toàn thời gian

Học toàn thời gian là quá trình học diễn ra tại các nhà học thuật. Quá trình học tập liên quan đến liên hệ cá nhân của giáo viên và học sinh trong các bài giảng, hội thảo và buổi học thực tập. Học sinh có cơ hội đặt ra câu hỏi, tham gia thảo luận còn giáo viên – theo dõi tài liệu học tập kịp thời. Học toàn thời gian sẽ diễn ra vào ban ngày và không cho phép kết hợp nó với các hoạt động khác, chẳng hạn như công việc.

Học bán thời gian

Hình thức học thuận tiện cho những đi người làm. Các lớp học được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần và vào cuối tuần. Phần lớn thời gian được dành cho sinh viên tự học các môn. Tỷ lệ giữa tự học và giờ giảng tại trường đại học là 50 trên 50 hoặc 60 trên 40. Học theo chế độ bán thời gian có thể học bằng chi phí của ngân sách nhà nước hay tự trả phí. Trong trường hợp thứ hai thì học phí sẽ ít hơn đang kể so với chế độ học toàn thời gian.

Học hàm thụ

Sinh viên học hàm thụ lên lớp chỉ có 30 phần trăm thời gian ở trường, 70 phần trăm còn lại tự học tài liệu tự theo kế hoạch giáo dục do trường đại học sắp xếp. Năm học của sinh viền hàm thụ được chia thành các kỳ thi cơ bản và kỳ kiểm tra. Trong kỳ thi cơ bản, sinh viên trong vòng 2-3 tuần sẽ tham dự một khóa học giới thiệu cơ bản, và sau đó sẽ thì và viết bài kiểm tra. Khoảng thời gian giữa các phiên kéo dài 4-5 tháng, trong thời gian đó sinh viên độc lập nắm vững các môn học. Học hàm thụ thuận tiện cho những người làm việc hoặc sống trong xa trường. Trong trường hợp học tự trả tiền thì phí học hàm thụ thấp hơn là học cư trú Một số chuyên ngành, chẳng hạn như y khoa, không có chương trình học hàm thụ.


Chia sẻ trên mạng xã hội