5 bước để thi vào đại học

Hãy chọn ngành, trường đại học và chương trình học

Thí sinh sang Nga học có một lựa chọn đáng kể:

  • bạn có lựa chọn từ một loạt các lĩnh vực nghiên cứu – từ toán học và khoa học tự nhiên đến diễn xuất;
  • 741 trường đại học ở 82 khu vực của đất nước từ Kaliningrad đến Vladivostok sẵn sàng chấp đón nhận bạn trong số các sinh viên của họ;
  • bạn có thể học theo chương trình cử nhân, đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, chương trình đào tạo lại chuyên môn và các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, cũng như học tiếng Nga.
5 bước để tham gia một tổ chức giáo dục đại học Nga

Trong các trường đại học Nga, bạn có thể có được hầu hết mọi ngành nghề phổ biến trên thị trường thế giới. Thí sinh chỉ cần chọn trường trình phù hợp với mình. Hãy xác đinh tiêu chí (ngành học, thành phố, hình thức và ngôn ngữ học) và bắt đầu tìm kiếm.

Education Programme Quick Search

Advanced Search
Hãy đăng ký trên trang web của chúng tôi và gửi đơn xin học trực tiếp đến trường đại học, dịch vụ này là miễn phí. Đại diện trường đại học sẽ trả lời bạn trong vòng 10 ngày. Tất cả câu hỏi liên quan đến việc học của bạn ở Nga xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trường đại học Trong phần mô tả của mỗi chương trình,có thông tin liên hệ của người phụ trách trên các trang của trường đại học có thông tin liên hệ của đại diện của ban phụ trách người nước ngoài hãy viết email cho họ và họ sẽ tư vấn cho bạn.
Chia sẻ trên mạng xã hội
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!