5 bước để thi vào đại học

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn tài chính

Quỹ của cá nhân
(quỹ của thí sinh định thi vào)

Quỹ của các pháp nhân
(nhà tài trợ – công ty, quỹ)

Học bổng của chính phủ Nga

Phương án học

Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Học tự túc
Tài chính
Học bổng của chính phủ Nga (theo ngân sách)
Học theo dạng bình đẳng với công dân Liên bang Nga (trên cơ sở chung, cơ sở cạnh tranh)
Thí sinh
Từ tất cả các nước
Có quyền nộp hồ sơ nhập học tại
Tất cả các trường đại học Nga (công và tư)
Tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đi đâu
Trường đại học (ban phụ trách người nước ngoài, ủy ban tuyển sinh)
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Học bổng của chính phủ Nga (theo ngân sách)
Tài chính
Học bổng của chính phủ Nga
Thí sinh
Từ các quốc gia đã được phân bổ hạn ngạch trong năm học hiện tại, bao gồm cả kiều bào sống ở nước ngoài
Có quyền nộp hồ sơ nhập học tại
Đại học nhà nước
Tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đi đâu
Chi nhánh của Rossotrudnichestvo, đại sư quán Nga ở nước của bạn
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Học theo dạng bình đẳng với công dân Liên bang Nga (trên cơ sở chung, cơ sở cạnh tranh)
Tài chính
Học bổng của chính phủ Nga
Thí sinh
 1. Một số hạng người nước ngoài *
 2. Kiều bào sống ở nước ngoài **
 3. Người nhập cư ***
Có quyền nộp hồ sơ nhập học tại
Các trường đại học được phân suất học bổng
Tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đi đâu
Trường đại học (ban phụ trách người nước ngoài, ủy ban tuyển sinh)
Thí sinh
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Từ tất cả các nước
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Từ các quốc gia đã được phân bổ hạn ngạch trong năm học hiện tại, bao gồm cả kiều bào sống ở nước ngoài
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
 1. Một số hạng người nước ngoài *
  * Danh mục công dân nước ngoài đủ điều kiện nhập học vào học theo ngân sách
  1. Công dân của Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Ukraine, Turkmenistan, Cộng hòa Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, thường trú tại Nga tại thời điểm thi vào trường đại học (Hiệp định 1992).
  2. Công dân Gruzia thường trú tại Nga (Hiệp định 1994).
  3. 3. Công dân của Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, cư trú trên lãnh thổ nước họ (Hiệp ước 1996).
 2. Kiều bào sống ở nước ngoài **
  ** Pháp luật Nga đề cập đến đồng bào sống ở nước ngoài, các loại công dân sau đây (Luật Liên bang 1999):
  1. Người Nga thường trú ngoài Liên bang Nga.
  2. Đại diện các dân tộc có lịch sử cư trú trên lãnh thổ Liên bang Nga. Chúng bao gồm, đặc biệt, các công dân cũ của Liên Xô.
  3. Những người di cư từ nhà nước Nga, RSFSR, Liên Xô và Liên bang Nga, những người có quyền công dân phù hợp, cũng như con cháu của họ.
 3. Người nhập cư ***
  *** Trong trường hợp này, ý là những người tham gia chương trình nhà nước về tái định cư tự nguyện cho Liên bang Nga (Nghị định của Tổng thống 2006) – kiều bào tuổi trưởng thành sống ở nước ngoài. Để xác nhận tình trạng họ được cấp giấy chứng nhận nhà nước của mẫu được thiết lập.
  Những người nhập cư nhỏ nhận được tư cách của một thành viên trong gia đình của chương trình, thông tin về họ được ghi rõ trong giấy chứng nhận.
Có quyền nộp hồ sơ nhập học tại
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Tất cả các trường đại học Nga (công và tư)
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Đại học nhà nước
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Các trường đại học được phân suất học bổng
Tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đi đâu
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Trường đại học (ban phụ trách người nước ngoài, ủy ban tuyển sinh)
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Chi nhánh của Rossotrudnichestvo, đại sư quán Nga ở nước của bạn
Làm thế nào để vào một trường đại học Nga? Hướng dẫn từng bước cho người nước ngoài. Bước 2
Trường đại học (ban phụ trách người nước ngoài, ủy ban tuyển sinh)

Người nước ngoài, như người Nga, có thể học tập tại các tổ chức giáo dục đại học của Nga với chi phí ngân sách của chính phủ Nga hoặc trên cơ sở cá nhân tự trả.

Học bổng của chính phủ Nga

Có 3 cách thi vào suất học được tài trợ bởi nhà nước Nga. Các thì sinh có thể:

 • đoạt giải nhất tại một trong những cuộc thi olympic được tổ chức tại Nga hoặc ở nước ngoài;
 • thi EGE hoặc làm bài thi tuyển sinh;
 • vượt qua lựa chọn cạnh tranh về học bổng nhà nước (theo hạn ngạch).

Học tự túc, cá nhân tự trả

Nếu thí sinh đủ kinh phí trong quỹ cá nhân thì có thể chọn cơ sở giáo dục mà họ thích và liên hệ với đại diện của trường. Thông thường, các trường đại học được yêu cầu gửi đơn đăng ký ban đầu bằng e-mail, kèm theo các liên quan.

Hãy đăng ký trên website và gửi đơn không giới hạn số lượng trực tiếp đến các trường đại học cùng một lúc. Hoàn toàn miễn phí và không qua trung gian. Bạn cũng có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào về việc học tập tại Nga cho đại diện bộ phận phụ trách sinh viên nước ngoài của trường hay admin website Study in Russia. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần.

Đề án ghi chú

  * Danh mục công dân nước ngoài đủ điều kiện nhập học vào học theo ngân sách
 1. Công dân của Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Ukraine, Turkmenistan, Cộng hòa Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, thường trú tại Nga tại thời điểm thi vào trường đại học (Hiệp định 1992).
 2. Công dân Gruzia thường trú tại Nga (Hiệp định 1994).
 3. Công dân của Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, cư trú trên lãnh thổ nước họ (Hiệp ước 1996).
  ** Pháp luật Nga đề cập đến đồng bào sống ở nước ngoài, các loại công dân sau đây (Luật Liên bang 1999):
 1. Người Nga thường trú ngoài Liên bang Nga.
 2. Đại diện các dân tộc có lịch sử cư trú trên lãnh thổ Liên bang Nga. Chúng bao gồm, đặc biệt, các công dân cũ của Liên Xô.
 3. Những người di cư từ nhà nước Nga, RSFSR, Liên Xô và Liên bang Nga, những người có quyền công dân phù hợp, cũng như con cháu của họ.

***Trong trường hợp này, ý là những người tham gia chương trình nhà nước về tái định cư tự nguyện cho Liên bang Nga (Nghị định của Tổng thống 2006) – kiều bào tuổi trưởng thành sống ở nước ngoài. Để xác nhận tình trạng họ được cấp giấy chứng nhận nhà nước của mẫu được thiết lập.
Những người nhập cư nhỏ nhận được tư cách của một thành viên trong gia đình của chương trình, thông tin về họ được ghi rõ trong giấy chứng nhận.