Phanh Nay Venh
Đài Loan
"Trường có chất lượng giáo dục và phong cách giảng dạy châu Âu"
Đọc đầy đủ
Giang Đình
Việt Nam
"Mình nghĩ quyết định tốt nhất sinh viên có thể đưa ra là chọn học ở Nga"
Đọc đầy đủ
Edoardo Alberti
Ý
"Mình tin chắc là mỗi người phải đến Nga sống thử ít nhất là một lần trong đời"
Đọc đầy đủ
Tomas Espi
Mỹ
"Mình chuẩn bị hồ sơ đế nhập học rất nhanh với sự giúp đỡ của nhân viên trong trường"
Đọc đầy đủ
Saara Khalid
Mỹ
"Mình càng học tiếng Nga thì mình càng thấy thích tiếng này"
Đọc đầy đủ