Alsaidi Akhmed Khadi
Iraq
"Kazan là một thành phố đẹp, trong đó các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại hòa bình"
Đọc đầy đủ
Olga Baklanova
Kyrgyzstan
"Mình đã học hai ngoại ngữ và tìm thấy những người bạn mới"
Đọc đầy đủ
Wan Bo
Trung Quốc
"Mình chọn Kazan vì Leenin và Tolstoi học ở đây"
Đọc đầy đủ
Mokhamad Ibragim
New Zealand
"Mùa đông ở bên Nga chính là trải nhiệm mình đang cần trong cuộc sống"
Đọc đầy đủ