Adrian Mansares Garcia
Tây Ban Nha
"Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở Nga và có một mùa hè trên cả tuyệt vời"
Đọc đầy đủ
Susan Shakhud
Syria
"Mình có nghe nói là ở đây dạy tốt và điều này thực sự là như vậy"
Đọc đầy đủ
Đàm Quỳnh Anh
Việt Nam
"Mình đã kết bạn với rất nhiều người từ Nga và các nước khác"
Đọc đầy đủ
Lê Văn Trang
Việt Nam
"Trường đã thành gia đình thứ hai của mình"
Đọc đầy đủ
Al Djuadi Camillia Nail Baker
Jordan
"Nga có giáo viên tốt nhất"
Đọc đầy đủ