Al-Alawin Khamdi
Jordan
"Mình đã từng thực tập tại một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động"
Đọc đầy đủ
Salakhuddin Ayubi
Indonesia
"Nga có những người tuyệt vời – chân thành và tốt bụng"
Đọc đầy đủ
Abir Abudan
Palestine
"Học tại Nga không dễ, nhưng đây là mục tiêu của mình"
Đọc đầy đủ
Abu-Gazel Ayman Akhed
Jordan
"Trong tương lai, tớ thấy mình là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực vật lý hạt nhân"
Đọc đầy đủ