Nguyễn Thành Lâm
Việt Nam
"Mình ở cách trường hai bước, trong một ký túc xá hiện đại"
Đọc đầy đủ
Aung Myatt Khein
Myanmar
"Bọn mình học với các giáo sư tốt nhất và sống trong một môi trường thoải mái"
Đọc đầy đủ
Farrokh Razavinia
Iran
"Ở đây có tất cả mọi thứ cần thiết cho một người muốn trở thành một nhà khoa học thực sự"
Đọc đầy đủ
Maatz Amjhad
Pakistan
"Các giáo sư tạo ra một bầu không khí thoải mái, vì vậy sinh viên không ngại đặt ra câu hỏi"
Đọc đầy đủ