Adisa Sakhid Beyonle
Nigeria
"Sau hai năm sống ở Nga mình cảm thấy là mình đã thành người Nga"
Đọc đầy đủ
Mukhammed Fayzan Rabbani
Pakistan
"Trường đại học làm mọi thứ để hỗ trợ sinh viên"
Đọc đầy đủ
Yorlinn Angmann
Mỹ
"Mình đã nghĩ là Nga là cái rét, rừng cây mênh mông và những con gấu. Thật may là mình đã có suy nghĩ sai"
Đọc đầy đủ
Vivek Kumar
Ấn Độ
"Mình đã chọn trường dựa trên bảng xếp hạng"
Đọc đầy đủ