Enbadurai Liadurai
Malaysia
"Học y ở Nga rẻ hơn là học y ở nước mình"
Đọc đầy đủ
Kama Gogia
Abkhazia
"Tại Abkhazia mình gặp các chuyên gia tốt nghiệp chính trường này"
Đọc đầy đủ
Tất Nguyễn
Việt Nam
"Bắt đầu quan tâm đến y học để gây ấn tượng với bạn nữ, rốt cuộc quyết trở thành bác sĩ"
Đọc đầy đủ
Zhurieh Mokhammad Adhan
Syria
"Có nhiều chương trình tại Nga cho phép bạn có được các kỹ năng y học chuyên nghiệp"
Đọc đầy đủ
Linn-Kades Bezuydenhut
Namibia
"Mình học tiếng Nga trong quá trình học tập"
Đọc đầy đủ