Zhanat Erkinbekova
Kyrgyzstan
"Mình muốn tiệp tục học ở Nga, đang suy nghĩ thi vào chương trình nghiên cứu sinh"
Đọc đầy đủ
Saraphroz Erkinova
Uzbekistan
"Thú thật, học ở đấy không dễ nhưng hay"
Đọc đầy đủ
Mubarak Sadik Abubakar
Nigeria
"Từ bé đến bây giờ mình ao ước trở thành bác sĩ và để biến ước mơ thành hiện thực mình đã đến Nga"
Đọc đầy đủ
Rasel Myah
Bangladesh
"Mọi thứ ở đây tốt hơn nhiều so với mô tả trên Internet"
Đọc đầy đủ