Lamach Khorn
Saint Vincent và Grenadines
"Du học Nga sẽ giúp mình tạo dựng sự nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô"
Đọc đầy đủ
Frank Choolve Chibale
Zambia
"Ở đây mọi người đều có cơ hội để có được một nền giáo dục tốt"
Đọc đầy đủ
Ulan Manuleka
Nam Phi
"Trong trường mình đã gặp sinh viên từ 150 quốc gia"
Đọc đầy đủ
Abdulkader Kays
Syria
"Mình đã có một đời sinh viên thú vị"
Đọc đầy đủ
Yan Sinhue
Trung Quốc
"Học tập tại Nga là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa tương lai"
Đọc đầy đủ