Ariadna Lopis Almarcha
Tây Ban Nha
"Người sống ở Nga thân thiện như ở Tây Ban Nha"
Đọc đầy đủ
Sebastian Sativa
Colombia
"Ở Siberia lạnh nhưng thời tiết thật tuyệt!"
Đọc đầy đủ
Rashon Chaikhakan
Thái Lan
"Mình đã chọn trường theo lời khuyên của bạn, bạn mình học ở đây và rất hài lòng"
Đọc đầy đủ
Alkhamra Mokhanad
Iraq
"Người ở Siberia thật là thận thiện, mình cảm thấy thoải mái bên họ và đã tìm được nhiều bạn mới"
Đọc đầy đủ
Alkhalaf Akhmad
Syria
"Chi phí ở và chi phí cho các chi phí sinh hoạt ở Nga là rất thấp"
Đọc đầy đủ