Vakhab Khasiri
Iran
"Mình đã quen với cuộc sống ở Nga trong vòng 1 tuần"
Đọc đầy đủ
Baytskhan Uugantsetseg
Mông Cổ
"Học trong một trường đại học Nga là truyền thống trong gia đình mình"
Đọc đầy đủ
Helen Lindberg
Na Uy
"Học ở trường học hè vừa có ích lại vừa vui"
Đọc đầy đủ
Lunga Khimunga
Zambia
"Mình học một năm trong khoa dự bị xong vào học chính"
Đọc đầy đủ
Essi Maekelae
Phần Lan
"Chi phí một tháng của mình vào khoảng 25000-28000 rub (khoảng 385-430$)"
Đọc đầy đủ