Đại học Tổng hợp Quốc gia Baltic mang tên I.Kant

Thành phố: Kaliningrad
Địa chỉ: 14 Alexander Nevsky Street, Kaliningrad, Russia, 236016
Thêm vào mục yêu thích