Các trường Đại Học

Trường Đại học Matxcơva Thủ đô của Nga là một đô thị khổng lồ, tại đây có hơn 250 cơ sở giáo dục đại học. Trình độ giáo dục đại học khá cao ở tất cả các khu vực của Nga, nhưng ở Moskva có nhiều cơ hội hơn cho sinh viên có một cuộc sống thư giãn và năng động. Do đó, nhiều thí sinh nước ngoài mà chọn Nga để đi du học, hay chọn một trường đại học trong số các trường ở thủ đô. Trên trang web của chúng tôi có mô tả về từng trường một của Matxcơva, hãy nhấn vào phần của mỗi trường đại học để biết thêm chi tiết. Thông tin thêm về Moskva bạn sẽ tìm thấy trong phần "Thành phố".

Đại học Vật lý Kỹ thuật Moscow (Đại học Tổng hợp Quốc gia)

Thành phố: Matxcơva
Địa chỉ: 9 Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141700, Russian Federation
Thêm vào mục yêu thích

Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga

Thành phố: Matxcơva
Địa chỉ: 6 Miklukho-Maklaya Street, Moscow, Russia, 117198
Thêm vào mục yêu thích