Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Novosibirsk

Thành phố: Novosibirsk
Trang web: https://en.nsu.ru/
Địa chỉ: 1 Pirogova Street, Novosibirsk, Russia, 630090, NSU
Thêm vào mục yêu thích
 
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!